علاقه مندي ها

  • مدلسازي سخت افزار
  • شبکه‌هاي کامپيوتري (کیفیت سرویس، شبکه های خودرویی، همپوشان)
  • نظارت سلامت (محاسبات زيستي و زيست انفورماتيک)
  • سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند
  • پردازش توزيع شده‌ي ويديو و تصوير
  • ريانش موازي، توزيع‌شده و ابري
  • فناوري اطلاعات سبز