معرفی

 

دکتر محمود فتحي مدرک کارشناسي خود را در رشته‌ي مهندسي برق - الکترونيک در سال 1363 از دانشگاه علم و صنعت ايران گرفته است، و سپس در سال 1366 مدرک کارشناسي ارشد را در گرايش معماري سيستم­هاي کامپيوتري از دانشگاه برادفورد انگلستان، برادفورد غربی و دکترا را از دانشگاه منچستر انگلستان - موسسه‌ي علوم و فن‌آوري در سال 1370 در حوزه‌ي معماري کامپيوتر سيستم‌هاي پردازش تصوير گرفته است. 

از سال 1370 تا کنون وي به عنوان هيئت علمي در دانشگاه علم و صنعت ايران مشغول است و در حال حاضر مرتبه علمی استاد در دانشکده‌ي مهندسي کامپيوتر را دارد. علامه‌مندی‌هاي تحقيقاتي وي شامل کيفيت سرويس در شبکه‌هاي کامپيوتري، شامل انتقال ويديو و تصوير در اينترنت، کاربردهاي شبکه‌هاي تک منظوره بين خودرويي در سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند، پردازش تصوير بلادرنگ بخصوص در کاربردهاي ترافيکي و سیستم های نظارت بر سلامت از راه دور است.

تحصيلات دانشگاهی

 کارشناسي: مهندسي الکترونيک-  دانشگاه علم و صنعت ايران 1363

کارشناسي ارشد: مهندسي ريزپردازنده‌ها-  دانشگاه برادفورد -انگليس1367

دکترا: پردازش تصوير و طراحي پردازنده-  دانشگاه منچستر موسسه علوم و فن آوري-  انگلستان 1370

علاقه مندي ها

 • مدلسازي سخت افزار
 • شبکه‌هاي کامپيوتري (کیفیت سرویس، شبکه های خودرویی، همپوشان)
 • نظارت سلامت (محاسبات زيستي و زيست انفورماتيک)
 • سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند
 • پردازش توزيع شده‌ي ويديو و تصوير
 • ريانش موازي، توزيع‌شده و ابري
 • فناوري اطلاعات سبز

دروس جاری

دروس کارشناسي

 •  معماري کامپيوتر

دروس کارشناسي ارشد و دکتري

 • شبکه هاي کامپيوتري پرسرعت
 • مباحث پيشرفته در معماري کامپيوتر   
 • طراحي شبکه هاي کامپيوتري
 • معماري کامپيوتر پيشرفته
 • شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته
 •  مدلسازي سخت افزار
 • پردازش تصوير

فعاليت هاي علمی و اجرایی

 1. پژوهشگر ارشد دانشگاه رايرسون- کانادا، 2011 تا کنون
 2. مدير گروه فن آوري اطلاعات شبکه- 2011 تا 2013
 3. عضو هيئت تحريريه مجله  Hindawi publication - Scientific World journal 
 4. رئيس کميته علمي هفدمين کنفرانس بين المللي بينايي ماشين و پردازش تصوير، 2011
 5. عضو هيئت مديره ي انجمن پردازش تصوير و بينايي ايران- 2011 تا کنون
 6. مديرگروه امنيت در فن‌آوري اطلاعات در دانشگاه علم و صنعت - 2009 تا 2013
 7. مديرگروه سخت افزار دانشگاه علم و صنعت ايران - 2003 تا 2008.    
 8. تائيديه از شوري مهندسي حرفه اي کانادا، 2002
 9. عضو کميته علمي گروه علوم کامپيوتر، موسسه‌ي فيزيک نظري - 2002 تا 2010
 10. عضو گروه هيئت تحريره‌ي مجله‌ي برق و مهندسي کامپيوتر ايران - 1999 تا کنون
 11. عضو هئت تحريره‌ي مجله‌ي علوم و مهندسي انجمن کامپيوتر ايران - 1998 تا کنون
 12. عضو کميته‌ي علمي کنفرانس‌هاي سالانه‌ي انجمن کامپيوتر ايران
 13. عضو کميته‌ کامپیوتر شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری - 1993 تا کنون
 14. مدير تحصيلات تکميلي در دانشکده‌ي مهندسي کامپيوتر، دانشگاه علم و صنعت ايران - 1992 تا 2000
 15.  عضو هيئت موسس انجمن کامپيوتر ايران - 1993 - کنون
 16. هيئت مديره ي چهار دوره دوساله انجمن کامپيوتر ايران - 1994 - 2002
 17. دبير اولين کنفرانس توليدات کامپيوتري در ايران - 1998
 18. دبير سومين کنفرانس بين المللي انجمن کامپیوتر ایران -1997  
 19. عضو هيئت موسس انجمن پردازش تصوير و بينايي ماشين ايران
 20. عضو کمیته علمي کنفرانس هاي انجمن پردازش تصوير و بينايي ماشين ايران

جوایز و افتخارات

 1. مقاله برتر در 2015 Euro micro conference on Digital system design IEEE:Arghavan ASAD, Ozcan OZturkk, Mahmood Fathy, M. R. Motlagh ":Exploiting Heteroginity in Cach hierachy in Dark silicon 3D chip Multi processors"
 2. مقاله برتر در 14th conference on Traffic Engineering, Ali A Valibeik, Mahmood Fathy, Nik B. Baluchzehi,"Reducing trip time using a Peer to Peer vehicular communication using a two purpose routing of vehicles and traffic information packet".
 3. مقاله برتر در IEEE ISOCC 2015 conference,Arghavan Asad, S Onsori, Mahmood Fathy, OZcan Ozturk," A High performance Hybrid memory archiecture for Embededd CMPs using a convex optimization model".
 4. مقاله برتر در 13th conference on Traffic Engineering, Mohammad Hassan Abbasi, Mahmood Fathy, Reza berengi, "Destination prediction using previous behavior of drivers and proposing the best path based on online traffic", 2014.
 5. استاد نمونه سال در تحقيقات، دانشکده مهندسي کامپيوتر - دانشگاه علم و صنعت ايران - 2011-2010
 6. مقاله برتر , Z Zeinalpor , M Fathy, M Jahed Motlagh "Semantic Video relations in Video segments " 3rd Broadcast Engineering conference, Tehran, Iran 19-23 Dec 2009 
 7. بهترين کتاب در نهمين رقابت فصلي, M Fathy, F Mehryari "Grid Computing ", وزارت فرهنگ - 2009 
 8. استاد نمونه سال در تحقيقات، دانشکده مهندسي کامپيوتر - دانشگاه علم و صنعت ايران - 2008-2009 
 9. استاد نمونه سال در تحقيقات، دانشکده مهندسي کامپيوتر - دانشگاه علم و صنعت ايران - 2007-2008 
 10. مقاله برتر در Traffic Engineering and published in Traffic Engineering journal, Arash Jalalian , Mahmood Fathy "Review of pedestrian detection and collision avoidance " 7th conference of traffic and transportation 2007 
 11. مقاله برتر در First Iranian conference on Mechatronics Engineering, Iradj Moghaddas, M Fathy , "Design and implementation of a real-time stereo system based on DSP processors " First Iranian conference on Mechatronics Engineering (ICME 2003), May 2003 Ghazvin, Iran 2003 
 12. استاد نمونه سال در تحقيقات، دانشکده مهندسي کامپيوتر - دانشگاه علم و صنعت ايران - 2002-2001 
 13. مقاله برتر در 4th conference on Traffic Engineering , M. Fathy, H. Nasehi "Accurate Vehicle detection using image textures ", fourth traffic conference of Iran, Feb 1999 
 14. فارغ التحصيل ممتاز دوره کارشناسي- دانشگاه علم و صنعت ايران - 1363

 

کتاب ها

 1. معماری کامپیوتر پیشرفته، کانون نشر علوم - 2014, (دریافت شکل ها)
 2. يک فصل از کتاب شبکه هاي بي سيم موردي، صفحه: 378-329، 2012، By Taylor & Francis Group.
 3. اصول محاسبات گريد - نوآوران - 2009
 4. طراحي مدارات پرتراکم ديجيتال - شيخ بهايي - 2007
 5. انتقال داده و شبکه هاي کامپيوتري - 2004
 6. مسايل حل شده در شبکه هاي کامپيوتري - گشترش علوم پايه - 2003
 7. طراحي CMOS مدارات پرتراکم - مرکز انتشارات دانشگاه - 2202 - ترجمه

مقالات مجلات

 1. M Haqqani, K Raahemifar ,M Fathy, "A Novel Side Information Generation Algorithm in Distributed Multi-View Video Coding", International Journal of Information and Electronics Engineering vol. 4, no. 4, PP. 279-283, 2014.
 2. M H Sigari, M R Pourshahabi, M Soryani, M Fathy, "AReview on Driver Face Monitoring Systems for Fatigue and Distraction Detection", International Journal of Advanced Science and Technology, Vol. 64, PP 73-100, 2014.
 3. E Adeli, M Fathy, "Distributed matrix completion for large-scale multi-labelclassification" accepted in International journal of Intelligent Data Analysis 2013
 4. P Babaei, M Fathy, R, Berengi,” The effect of using distributed multi-camera system with overlapping field of views on vehicular tracking”, Eropean Journal of scientific research Vol, 108, No 2 PP 171-178, 2013
 5. M Romozi, M Fathy, R Berengi,”performance analysis and improvement content discovery protocols over vehicular networks”, Wireless personal communication (2014) vol 75 PP. 857-899 Springer
 6. M Farhangi, M soryani, M Fathy,”improvement the bag of words image representation using spatial information”, advances in computing and information technology AISC 177 pp. 681-690 2012
 7. P Babaei, M Fathy, R, Berengi,”Unsupervised abnormality detection using a distributed video surveillance system in an intersection”, Eropean Journal of scientific research Vol, 108, No 2 PP 159-170,2013
 8. E Adeli, K Raahemifar, M Fathy, “Multiview human activity recognition in distributed Canera sendor networks”, Sensors, 2013, vol 13
 9. H Sigari, M Fathy, M Soryani,”A Driver face monitoring system for fatigue and distruction detection”, In ternational journal of vehicular technology, Hindawi, Vol 2013
 10. H Babaei, M Fathy, R Berengi, M Romozi,”The impact of mobility models on the performance of p2p content discovery protocols over mobile ad hoc networks,”Peer-to-peer networks application (2014) vol v pp 66-85
 11. E adeli,M Fathy,” a Convex formulation for multiple instance learning”, Ai Communication ISSN 0921-7126 IOS press 2014
 12. M Farhanigi, M soryani, M Fathy,: informative visual words construction to improve bag of words image representation”, IET image processing ISSN 1751-9659 2013
 13. P babaei, M Fathy, R Berengi,”consisten vehicles tracking by using a cooperative distributed video survillance system”, International research journal of applied and basis sciences, vol 4 (10) 2013
 14. H Babaei, M Fathy, M Roomozi,”modeling and optimizing random walk content discovery protocol over mobile ad-hoc networks”, Performance evaluation Elsevier, 74 (2014) 18-29
 15. M J Fadaei Islam, M Fathy, M Soryani,”Panorama quality assessment”, Vol 7 N 7 Dec 2012
 16. M Farhangi, M Soryani, M Fathy’”improvement the bag of words image representation  using spatial information”,Advances in computing & information technology, ASIC 177, PP 681-690 2012
 17. M Fathy, S Gholamalitabar, K Rahemifar,”Improving QOS in VANET using MPLS, ,”Impact of mobility on  performance of P2P  content discovery protocol over MANET,”Procedia computer science journal 10(2012) 642-649 published by Elsevier
 18. M Fathy, K Raahemifar, H Babaei, M Romoozi, R berengi,”Impact of mobility on  performance of P2P  content discovery protocol over MANET,”Procedia computer science journal 10(2012) 642-649 published by Elsevier
 19. H Babaei, M Fathy, R berangi, m Roomozi,”The impact of mobility models on the performance of P2P content discovery protocols over mobile ad hoc networks”, Peer-to Peer networking and applications , vol 5, nimber 4, dec 2012, springer
 20. M Amintoosi, M Fathy, N Mozayani”, A Fast image registration approach based on SIFT key-points applied to super-resolution”, The imaging science journal, Vol 60, 2012
 21. E Emami, M Fathy,”A visual tracking algorithm based on CamShift and motion segmentation”, ”, International Journal of information & communication technology research, Vol 4- Number 3- June 2012, pp 99-106 
 22. Hajar Emami, Mahmood Fathy, K Raahemifar,”Real time vehicle make and model recognition based on Hierachical classification, Vol. 4, No.2 014
 23. Mohammad Fadei, M soryani, M Fathy,”Tracking and graph-cut base approach for panaromic background construction,” Journal of Elecronic imaging 22(4), 0ct-dec 2013
 24. H. Ghaffarian, M Fathy, M Soryani,”Vehicular ad hoc networks enabled traffic controller for removing traffic lights in isolated intersections based on integer linear programming”, IET intelligent transportation system, 2012, vol 6 iss 2, pp. 115-123
 25. H. Ghaffarian, M Soryani, M Fathy,”Planning VANET infrastructures to improved safethy awareness in curved roads”, International journal of Zheijang university-science C, 2012, 13(12) PP 918-928
 26. M Mohammadi, M Soryani, M Fathy,”A probabilistic approach for video stabilization in compressed domain”’The imaging science journal, 2012
 27. F. Pirmohammadi, M Fathy, H Ghaffarian,”TCP and UDP Fairness in Vahicular ad hoc networks”, International journal of emerging technology and advanced engineering, ISSN 2250-2459, Vol 2, Issue 6, June 2012
 28. M. Sayadi, M Fathy, L Mahaki, Improving the quality of service in the VANET by detecting and removing unused messages”, International Journal of information & communication technology research, Vol 4- Number 3- June 2012, PP 107-112
 29. R shamsaei, M fathy, A, Masoudi-Nejad,”Extracting a cancer model by enhanced at colony optimization algorithm”, Accepted in International Journal, data mining and Bio informatics,2013
 30. M Farhangi, M soryani, M Fathy,” Improvement the BAG of words image representation using spatial information”, Advances in computing &information technology, Springer 2013, PP 681-690
 31. Seyed Morteza Mir Hosseini, R, Berengi, M Fathy,”Common control channel Saturation detection and enhancement in Cognetive radio”International journal of distributed and paraelelell syatems, Vol 3, No.1, Jan 2012
 32. A Zahra Sadri, M Fathy,”Rate allocation for svc Transmission in Energy constrained wireless sensor network”,international journal of computer networks&communication Vol4 No1 Jan2013
 33. Mohammad Shahverdy , Mahmood Fathy, Saleh Yousefi, New Scheduling algorithm for Vehicle to road-sidedata distribution in city environments, sciencesarchive, volume 65, May 2012.
 34. M. Amintoosi, M. Fathy, N. Mozayani, Video enhancement through image registration based on structural similarity, The imaging science journal, Vol 59, 2011
 35. M. Barshan, M. Fathy, S. Yousefi, Improving the availability of P2P-based network management systems by provisioning fault tolerance property, Journal of Super computing, Springer, Publishe online 15 July 2011.
 36. E. Adeli, M. Fathy, F. Zargari, Model-Based Human Gait Tracking, 3D Reconstruction And Recognition In Uncalibrated Monocular Video, The Imaging Science Journal, 2011.
 37. Amiri, M. Fathy, Video shot boundary detection using generalized eigenvalue decomposition and Gaussian Transition Detection, Computing and Informatics, Vol 30, 2011, 595-619
 38. M. J. Fadaeieslam, M. Soryani, M. Fathy, Efficient key frames selection for panorama generation from video, Journal of Electronic Imaging, Vol. 20, No. 2, Apr–Jun 2011. 
 39. Didandeh, N. Mirbakhsh, A. Amiri, M. Fathy, AVLR-EBP: A Variable Step Size Approach to Speed-up the Convergence of Error Back-Propagation Algorithm, Neural Processing Letters, Vol. 3, No. 2, 2011, pp. 201-214. 
 40. H. Sabaghian-Bidgoli, A. R. Ashrafi, and M. Fathy, Study of IPR Fullerenes by PI Index, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, Vol. 8, 1259–1263, 2011. 
 41. S. Lagzian, M. Fathy, M. Soryani, A New Robust Watermarking Scheme Based On RDWT-SVD, International Journal of Intelligent Information Processing, Vol. 2, No. 1, 2011, pp. 22-29. 
 42. Ali Vashaee, Mahmood fathi, Reza Berangi, Human Recognition with Features Inspired from Biological Vision, International Journal of Advancements in Computing Technology, Volume 3, Number 2, March 2011.
 43. L. Momeni, A. Rezazadeh, M. Fathy, Performance Evaluation of Improved Routing Algorithm for Irregular Network-on-Chip, International Journal of Computer Science and Informfation Security, Vol. 9, No. 2, 2011, pp. 253-259. 
 44. Milad Rabiei, Reza Barangi and Mahmoud Fathy, Delay Performance of Voice Call Continuity (VCC) for Circuit-Switched to Packet-Switched Domain Transfer, Springer, pp: 380-387, 2011.
 45. Alireza Amirshahi, Mahmood Fathi, Morteza Romoozi and Mohammad Assarian, A Fuzzy Realistic Mobility Model for VANET, IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 8, Issue 5, No 3, September 2011 
 46. Mohammad Shahverdy, Misagh Behnami and Mahmood Fathy, A New Paradigm for Load Balancing in WMNs, International Journal of Networks (IJCN), Volume (3): Issue : 2011.
 47. Z. Zeinalpou-Tabrizi, F. Asdaghi, M. Fathy, M. R. Jahed-Motlagh, Gradual shot boundary detection and classification based on fractal analysis, World accademy of science, Engineering and Technology, 68, 2010.
 48. R. Shamsaee, M. Fathy, A. Masoudinejad, The Integration and Reduction of Microarray Gene Expressions Using an Information Theory Approach, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering (IJCCE), Vol. 29, No. 4, 2010. 
 49. Ouldooz Baghban Karimi, M Fathy , Adaptive end to end QOS for multimedia over heterogeneous wireless network , Computer and electrical Engineering, Vol. 36, No. 1, 2010, PP.45-55. 
 50. E. Ahvar, M. Fathy, BEAR: A Balanced Energy-Aware Routing Protocol for Wireless Sensor Networks, Wireless Sensor Network, No. 2, 2010, pp. 793-800. 
 51. M. J Sayadi, M. Fathy, A New Approach in Packet Scheduling in the VANET, Int. Journal of Ad-Hoc, Sensor & Ubiquitous Computing, Vol. 1, No. 3, 2010, pp. 122-128. 
 52. M. Fathy, A. Sadri, A Low Cost Algorithm for Expected Goal Events Detection in Broadcast Soccer Video, International Journal of Digital Content Technology and Its Application, Vol. 4, No. 8, 2010, pp. 118-125. 
 53. Z. Zeinalpour-Tabrizi, A.F. Aminian-Modarres, M. Fathy, M.R. Jahed Motlagh, Fractal Based Video Shot Cut/Fade Detection and Classification, LNCS 6335, 2010, Springer-Verlog,pp. 128-137, Best paper awarded. 
 54. M.Shahverdi, M. Fathy, S. Yousefi, Scheduling Algorithm for Vehicle to Road-Side Data Distribution, Springer CCIS 66, 2010, pp. 22-30. 
 55. R. Soleimanzadeh, B. Farahani, M. Fathy, Improved Dynamic K-Coverage Algorithms in Mobile Sensor Networks, Wireless Sensor Network, No. 2, 2010, pp. 784-792. 
 56. Amiri, M. Fathy, Hierarchical Key frame-based Video Summarization Using QR-Decomposition and Modified k-Means Clustering, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing,2010, 16 pages. 
 57. Amiri, M. Fathy, Video Shot Boundary Detection Using QR Decomposition and Guassian Transition Detection, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing,2009, pp. 1-12. 
 58. Seyyed mohamad Sadat Hoseini, M Fathy, M Vaziri , Controlling longitudinal safe distance between vehicles , Promet- traffic and transportation, Vol 21, 2009, No 5 PP.303-310 
 59. S Lakani, M Fathy, H Ghaffarian , A New approach to improve the efficiency of distributed scheduling in IEEE 802.16 Mesh network , International journal of recent trends in Engineering Vol 1. No 1. May 2009, Academy publisher 
 60. Bahareh Farahani, H Gaffarian, M Fathy , A Fuzzy based priority approach in mobile sensor network coverage , International journal of recent trends in Engineering Vol 2. No 1. May 2009, Academy publisher 
 61. A Amiri, M Fathy , video shot boundary detection using generalized eigenvalue decomposition , LNCS 5593 PP.789-799 Springer-Verlog , 2009 
 62. A Amiri, M Fathy , video shot boundary detection using QR decomposition and Gaussian transition detection , Eurasip advances in signal processing 
 63. Ouldooz Baghban Karimi, M Fathy , Adaptive end to end QOS for multimedia over heterogeneous wireless network , Computer and electrical Engineering 36 (2010) PP.45-55 
 64. M Barshan, M Fathy, Saleh yousefi , Fault tolerant Architecture for Peer to Peer network management systems , LNCS 5764 pp.241-252 Springer Verlag , 2009 
 65. F Safaei, A Khansari, M Fathy, M ould Khaoua , Adaptive wormhole routing in Tori with faults: A mathematical approach , simulation and modelling practice and theory 17 (2009) PP. 1468-1484 
 66. M Armaghan, M Fathy, S Yousefi , Improving the performance of beacon safety message dissemination in vehicular adhoc network using kalman filter estimation , LNCS FGCN/Acn PP.74-82, springer Verlag , 2009 
 67. Z Zohor Saadat, S Yousefi, M Fathy , Active worm propagation in hierachical Peer to Peer network managemet system, Modelling and analysis , LNCS FGCN/Acn PP.56-64, springer Verlag , 2009 
 68. M shahverdi, M Fathy, S Yousefi , Scheduling algorithm for vehicle to road side data distribution , LNCS ICHCC-ICTMf, Springer Verlag , 2009 
 69. M Amintoosi, M Fathy, N Mozaini , Precise image registration with structural similarity error measurement applied to superresolution , Eurasip journal in advances in signal processing, Vol 2009, 7pages 
 70. A Amiri M Fathy, Atusa Naseri , A novel video retrieval system using GED-based similarity measure , International journal of signal processing, image processing and pattern recognition, Vol 2 No. 3 September 2009 
 71. M Fathy, M Barshan, S Yousefi , A fault tolerant Peer to Peer Network management system , International journal on information and communication technology, vol 1 No 4 PP. 117- 
 72. V Sadatpour M Fathy,... , Scheduling algorithms for beacon safety message dissemination in vehicular ad hoc network , LNCS FGCN/Acn PP.133-140, springer Verlag , 2009 
 73. M Ramoozi, H Babaei, M Fathy , A Cluster based mobility model for intelligent nodes , LNCS 5592 PP.565-579 Springer verlag, 2009 
 74. H Sabaghian, G Vakili Nejad, Mahmood Fathy , A Taxonomy and parametric presentation of caped single wall carbon Nanotubes , International Journal Chem. Model. No3 
 75. A Rezazadeh, M Fathy, L Momeni , Performance evaluation of wormhole routed algorithm for irregular mesh Noc Interconnect , LNCS 5935 PP. 365-375, Springer verlag , 2009 
 76. A RezaZadeh, M Fathy , Throughput consideration of fault tolerant routing in Network on Chip , LNCS Ic3 PP.81-92 springer verlag , 2009 
 77. S. Yousefi, E Altman, R El-Azouzi, M Fathy , Improving Connectivity in vehicular ad hoc networks: An Analytical study , Computer Communications 31(2008) 1653-1659 
 78. Ouldooz Baghban Karimi, Saleh Yousefi, Mahmood Fathy , Availability in peer to peer management networks , Springer Verlag Berlin Heidelberg , 2008 
 79. Alireza haghshenas, Mahmood Fathy, maryam Mokhtari , Polyhedral GPU accelerated shape from silhouette , Springer verlag berlin heidelberg March 2008 
 80. Mohammad reza Effatparvar, Mahmood Fathy , Improving of on demand multicast routing protocol in adhoc networks to achieve good scalability and reliability , Springer Verlag Berlin Heidelberg , 2008 
 81. Saleh Yousefi, Mahmood Fathy , Metrics for performance evaluation of safety applications in vehicular ad hoc network , Transport :2008 23 (4):PP:291 -298 
 82. Saeeid Montazeri, Mahmood Fathy and Reza Berangi , An adaptive fair-distributed scheduling algorithm for guarantee Qos for both VBR and CBR video traffic , Eurasip journal on advances in signal processing 2008 
 83. Saleh Yousefi, Eitan Altman, Mahmood Fathy and Rachid El-azouzi , Analytical model for connectivity in vehicular ad hoc networks , IEEE transactions on vehicular technology VOL.57 NO. 6 Nov 2008 
 84. Saleh Yousefi, Fathy Mahmood, Benslimane Abderahim , Performance of beacon safety message dissemination in vehicular ad hoc networks , Journal of zhejiang university science 8(12):1990-2004 2007 
 85. M Amintoosi, m Fathy, N Mozayani, a Rahmani , A Fish clustring algorithm : Applied to student sectioning problem , Dynamic of continuous, Discrete& Impulsive systems supplementary of series b: applications and algorithms 
 86. A Amiri, M Fathy, M Amintoosi, H Sadoghi , A new quatized input RLS, QI-RLS, Algorithm , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science;computational science and its applications , 2007 
 87. H Babaei, M Fathy, M Romoozi , Obstacle mobility model based on activity area in Ad Hoc Networks , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science; computational science and its applications , 2007 
 88. E Adeli, M Sadeghi, M Fathy , A New approach for vehicle detection in congested traffic based on strong shadow segmentation , Springer-Verlag , Lecture notes on computer science 4842, Visual computing , 2007 
 89. G Akbarzadeh, G Rezaei Rad, M Fathy , A Mac protocol to reduce sensor network power consumption of DMD protocol , Dynamic of continuous, Discrete& Impulsive systems; supplementary of series B: applications and algorithms 
 90. F Safaei, A Khonsari, M Fathy, M Ould-Khoua , Pipelined circuit switching: Analysis for the torus with non-uniform traffic , Journal of system architecture 
 91. M Amintoosi, H Sadoghi Yazdi, M Fathy, R Monsefi , Using Pattern matching for tilling and packing problems , European Journal of operational Research 183 (2007) 950-960 
 92. F Safaei, A Khonsari, M Fathy and M Ould Khaua , Performance analysis of fault-tolerant algorithm in wormhole-switched interconnections , Journal of supercomputing, 2007. 
 93. F Safaei, A Khonsari, M Fathy and M Ould Khaua , Communication delay analysis of fault-tolerant pipelined circuit switching in torus , Journal of computer and system sciences, 2007. 
 94. F Safaei, A Khonsari, M Fathy, M Ould-Khaoua , Modelling and prediction point-to-point communication delay of circuit switching in the mesh-connected networks , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science 4904, Distributed computing and networking , 2007 
 95. F Safaei, M Fathy, A Khonsari, M Ould-Khaoua , Stochastic communication delay analysis of adaptive wormhole-switched routing in Tori with faults , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science 4742; parallel and distributed processing and applications , 2007 
 96. F Safaei, A Khonsari, M Fathy, M. Ould-Khaoua , Performance evaluation of fully adaptive routing for the torus interconnect networks , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science 4490; computational science , 2007 
 97. S Montazeri, R Berangi, M Fathy , A new distributed scheduling algorithm to guarantee Qos Parameters for 802.11e WLAN , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science 3961, Information networking , 2007 
 98. F Safaei, A Khonsari, M Fathy , Communication-prediction of scouting switching in adaptivevly-routed Torus networks , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science 4672, Information processing , 2007 
 99. H Shahbazi, M Soryani, N Mozayani, M Fathy , Cluster tree self organizing map for developing image retrieval system , Research in computing science; special issue in neural network and associative memories , 2007 
 100. H SDadoghi Yazdi, M Lotfizad, E Kabir, M Fathy , An Interactive Model for Identifying the normal behavior of driver , Jornal of Trabiat Moddaress university 
 101. F Safaei, M Fathy, A Khonsari, m Talebanfard , On Disconnection node failure and stochastic static resilience of P2P communication networks , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science 4707, Computational Science and its applications , 2007 
 102. F Safaei, a Khonsari, M Fathy, M ould-Khaoua , Generalized Wormhole switching: A New fault -Tolerant mathematical model for adaptively wormhole-routed interconnect Networks , Springer-Verlag, Lecture notes on computer science 4697; Advances in computer system and architecture , 2007 
 103. M Hosseiny Farahabady F Safaei, A Khonsari, M Fathy and M Ould Khaua , Characterization of spatial fault patterns in interconnection networks , Journal of parallel computing, Vol. 32, pp. 886-901, 2006. 
 104. Shahram Mohrekesh, M Fathy, Saleh yousefi , Prediction Based QOS Routing in MANETS , ICDCN, Lecture Notes on Computer Science 4308, PP 46-52 2006 Spreinger Verlog 
 105. F safaei, M Fathy, A Khonsari and M Ould Khaoua , Performance modeling of a fully adaptive and fault tolerant wormhole switching strategy in 2-d mesh , ICCSA Lecture not on computer science 3984 PP 118-128 Springer Verlog 2006 
 106. F Farshadjam, m Dehghan, M Fathy, m Ahmadi , A new compression based approach for reconfiguration overhead reduction in virtex based RTR systems , Computer and Electrical Engineering 32 (2006) 322-347 
 107. H Sadoghi, M Lotfizad and M Fathy , Car Tracking by quantized input LMS, QX-LMS algorithm in traffic scenes , IEE proceeding Vision image signal processing, Vol 153, No. 1 Feb 2006 
 108. F Safaei, M Fathy, A Khonsari, M. Ould Khaoua , A performance Model of Fault- Tolerant Routing Algorithm in interconnection Networks , ICCS 2006, Part_1 LNCS 3991, PP 744-752, 2006 
 109. H Sadoghi, M Lotfizad and M Fathy, E kabir , top down tracking algorithm based on learning path of vehicles in traffic scene , Iranian journal of electrical and computer engineering, year 3, no1 pp29-36 
 110. H Sadoghi Yazdi, M Lotfizad, E kabir, M Fathy , A new corner detection algorithm for image processing –based vehicle detection , Journal of Electrical and computer engineering, Vol 2, 2005 
 111. H Sadoghi Yazdi, M Lotfizad, E kabir, M Fathy , Clipped input RLS applied to vehicle tracking , EURASIP journal on applied signal processing 2005:8, PP 1221-1228 
 112. F Safaei, A Khonsari, M Fathy and M Ould Khaua , Performance analysis of fully adaptive routing algorithms in wormholed-switched interconnect networks , The CSI Journal of Computer Science and Engineering, Vol. 32, No. 2&4, 2005, pp. 28-40 
 113. Nik Mohammad Balouch, M Fathy, S Yousefi , Internet packet classification using Prefix-based bitmap intersection , The csi journal on computer science and engineering Vol3, no 1 spring 2005 
 114. F Safaei, A Khonsari, M Fathy and M Ould Khaua , Performance modeling of pipelined circuit switching in torus with hot spot traffic , IFIP international federation for information processing, Lecture Notes on Computer Science Springer Verlog 2005-12-26 
 115. H Sadoghi yazdi, M Fathy, Lotfizad , Vehicle tracking at traffic scene with modified RLS , Lecture note on computer science LNCS 3212, pp623-632, 2004 Springer Verlog 
 116. M Ftahy, Hassan Shakori , Motion detection using using intelligent back grounding , Iranian journal of electrical and computing, Vol1,summer 2004 
 117. M Ftahy, Atiquzaman m , A parallel pipeline based multiprocessor system for real-time measurement of road traffic parameters , Real-time imaging, Academic press, USA Vol 6 pp 241-249 Nov 2000 
 118. Siyal, M Y, M. Fathy , A programmable image processor for real-time image processing applications , Microprocessors and Microsystems, Vol. 23, no1 PP 35-41, 1999 
 119. M. Y. Siyal and M. Fathy , A Neural vision based approach to measure traffic queue parameters , Pattern recognition letters, vol. 20, 1999 pp. 761- 770 
 120. Fathy M and Siyal M Y , Modeling and Simulation of a Programmable image Processor using Hardware Simulation system , International journal of modeling, USA vol 19 no3 pp255-261 July 1999 
 121. Fathy M and Siyal M Y , Image Processing Techniques For real-time Qualitative Road Traffic Data Analysis , International Journal of real-time Imaging, Academic press, USA, Vol 5 pp. 103-106 Oct. 1999 
 122. M Fathy and M Y siyal , A window based image processing technique for qualitative and quantitative analysis of road traffic parameters , IEEE transaction of Vehicular Technology, Vol 47 Number 4, Nov 1998, PP1342-1350 
 123. Fathy M and , F. Dorri , A Novel Neural-vision Based Approach For Real-time Road Traffic Applications , IEE Electronic Letters , vol. 33, no1 pp 969 ,1997. 
 124. Fathy M and Siyal M Y , Measuring Traffic Movements at junctions using image processing Techniques , Pattern Recognition letters, Elsevier , vol. 18, pp. 493-500, 1997 
 125. Siyal M Y and Fathy M , Triple RISC Image Processor for Real-time image processing Applications , IEE Electronics Letters , November 1996 , Vol. 32, No. 24, pp. 2224-2225 
 126. Siyal M Y and Fathy M , Design and Simulation of a Multi-processor system for measuring road traffics parameters in Real-Time , IES journal, Vol. 36, No. 1, pp. 61-67,1996. 
 127. Fathy M and Siyal M Y , An Image detection Technique Based On Morphological Edge Detection and background differencing technique , Pattern Recognition letters, Elsevier, Vol. 16, 1995, pp 1321-1330. 
 128. M. Fathy, W. Ikram , A Real-time image processor for automatic traffic control , Journal of Institution of Eng. Vol. 35, No 1, 1995 pp. 50-55 
 129. Fathy M and Siyal M Y , A window- Based Edge Detection Technique For Measuring Road Traffic Parameters In real-time , International Journal of Real- Time Imaging , Academic Press , Vol. 1, pp. 297-305 , 1995. 
 130. Fathy M and Siyal M Y , A Real- time Image processing Approach To measure Traffic Queue Parameters , IEE Proceedings, Vol. 142, No. 5, pp. 297-303. October 1995. 
 131. Fathy M and Siyal M Y , low-cost Vision Based System for Road Traffic Monitoring, Control and Management , IIES Handbook 94/95, Singapore, 1995 
 132. Fathy M and Siyal M Y , A combined edge detection and Background differencing Image processing approach for Real-time Traffic analysis , Australian Road and Transport Research Journal, Vol. 4 No. 3, PP 114-123, September, 1995 

مقالات کنفرانس های بین المللی

 1. Haqqani, K Rahemifar, M Fathy,”Encoder Rate control for Transfer domain WYNERZIV video coding,ICECCO IEEE 2013
 2. E Adeli K Raahemifar, M Fathy,”Multi-view support vector machines for distributed activity recognition:’  Seventh international conference on distributed smart camera 2013 IEEE
 3. M Sabokrou, M Fathy, M Hosseini, “Mobile target tracking in non overlapping wireless visual network using nural networks”, ICCKE2013 IEEE E Adeli K Raahemifar, M Fathy,”Distributed activity recognition in camera networks via low-rank matrix recovery:’  Seventh international conference on distributed smart camera 2013 IEEE
 4. E Emami, M Fathy E Kozehgar,” online failure detection and correction for CAM shift tracking algorithms”, 8th MVIP IEEE
 5. N Sedaghat, M Fathy, M H  Moddarsi,”relationship between naïve bayes error and max-dependency criterion in feature selection problem,” ICCKE 2013 IEEE
 6. E Sadredini, Q Rahimi, P Foroutan, M Fathy, Z Navabi,”An improved schem for pre-computed patterns in Core-based SoC Architecture, EWDTS, IEEE, 2012
 7. E Sadrdini, M Najafi, M Fathy, Z Navabi”, BILBO-friendly Hybrid BIST Architecture with Asymmetric Polynomial Reseeding”, Cads 2012, IEEE
 8. S Gholam alitabar, M Fathy, H Gholamalitabar, K Rahemifar “Utilizing mobile IP, MPLS to improve QOS in VANET”, International conference on advances in signal processing and communication 2012, ACEEE
 9.  P Kafil, M Fathy, M Z Lighvan,” Modelling Sybil attacker behavior in VANETS”, 2012 Inernational ISC conference, IEEE
 10. M Sabokrou, M Fathy, M Hoseini,” Intelligent Target tracking in WSN” ICCKE, Oct. 18-19, 2012 IEEE
 11. R Akbari, M soryani, M Fathy,” Image inpaiting with prioritizing of hole’s pixels’, AISP 2012 IEEE
 12. M Sabokro, M Fathy, M Fallah, H Hosseini,”solving coverage problem in three dimensional are using Wirelee visual sensor network,”2012 IEEE
 13. Y Karami, M Fathy, Et al,”Protein structure prediction using Bio-Inspired Algorithm: a review AISP2012, IEEE
 14. Sara Akbari, Ali Shafieey, Mahmoud Fathy, and Reza Berangi, AFRA: A Low Cost High Performance Reliable Routing for 3D Mesh NoCs, DATE 2012.
 15. M. Morvarid, R. Berangi, M. Fathy, Dual Path Odd-Even Routing Algorithm for Network on Chips, Third International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2011), 2011. 
 16. Samira Lagzian,  Mohsen Soryani, Mahmood Fathy, Robust watermarking scheme based on RDWT-SVD: Embedding Data in All subbands, IEEE, 2011.
 17. Mahmood Fathy, Mohammad Haqqani, Using Spatial Correlation in Distributed Video Coding, IEEE, 2011.
 18. Ebrahim Emami, Mahmood Fathy, Object Tracking Using Improved CAMShift Algorithm Combined with Motion Segmentation, IEEE, 2011.
 19. Sarah Akbari, Maryam Isvandi, Mahmod Fathi, Reza Barangi, DFRA : Diagonal Fault-tolerant Routing Algorithm for 3D Multi-Layer Networks-on-Chip, CICIS’11, IASBS, Zanjan, Iran, May 31-June 2, 2011.
 20. Peyman Babaei, Mahmood Fathy, Abnormality Detection and Traffic Flow Measurement using a Hybrid Scheme of SIFT in Distributed Multi camera intersection Monitoring, IEEE, 2011.
 21. Ali Amiri, Mahmood Fathy, Atusa Naseri, Key-frame extraction and video summarization using QR-Decomposition, 6th International Conference on Digital Content, Multimedia Technology and its Applications, 2010. 
 22. Mohammad Shahverdy, Mahmood Fathy, and Saleh Yousefi, Scheduling Algorithm for Vehicle to Road-Side Data Distribution, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.
 23. Ladan Momeni, Arshin Rezazadeh-Mahmood Fathy, A Low Latency Routing Algorithm for Irregular Mesh Network-on-Chip, UKSim Fourth European Modelling Symposium on Computer Modelling and Simulation, 2010. 
 24. Hosna Omidvar Mohammadi, Mahmood Fathy, Hossein Ghaffarian, Reducing Sensors’ Movement using Simple Iterative Virtual Movement, The Sixth International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing (ISSNIP 2010). 
 25. Peyman Babaei, Mahmood Fathy, A Distributed Cooperative System for Unsupervised Vehicle’s Tracking and Recognition in Urban Traffic Surveillance, 3rd International Conference on Machine Learning and Computing, 2010. 
 26. 7. Peyman Babaei, Mahmood Fathy, Multi-Camera Systems Evaluation in Urban Traffic Surveillance versus Traditional Single-Camera Systems for Vehicles Tracking, 3rd International Conference on Computer and Electrical Engineering (ICCEE 2010), 2010. 
 27. S. Lakani, H. Ghaffarian, M. Fathy, B. Rahemi, A Neighbor-based Holdoff Reduction Scheme for Distributed Scheduling in Wireless Mesh Networks, IEEE 6th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob’10), 2010. 
 28. N. Anari, E. Teymourian, M. Fathy, Multi Agent Grid Based Clustering (MAGC), IEEE International Conference on Intelligence and Information Technology, 2010. 
 29. A. Fakhari, M. Fathy, A Two Level Architecture for High Throughput DCT-Processor and Implementing on FPGA, International Conference on ReConFigurable Computing and FPGAs, 2010. 
 30. M. Seyrafi, A. Asad, A.E. Zonouz, R. Berangi, M. Fathy, M. Soryani, A New Low Cost Fault Tolerant Solution for Mesh based NoCs, International Conference On Electronics and Information Engineering (ICEIE’10), 2010. 
 31. N. Anari, V. Arabnezhad, M. Fathy, Binary Tree Framework for Ant Colony(BTAC), International Conference on Intelligence and Information Technology (ICIIT‘10), 2010. 
 32. A. Manaviat, M. Fathy, M. Nikzad, Tracking a Mobile Target Using Bright Square in Wireless Sensor Network, Second International Conference on Future Computer and Communication, 2010. 
 33. M Morvarid, M Fathy, R Berangi , IIIModes: New efficient dynamic routing algorithm for network on chip , IEEE Fourth international multi-conference on computing in the global information technology, 2009 
 34. M Mohtashamzadeh, M soryani, M Fathy , Fuzzy two time scale congestion control algorithm , First IEEE international conference on computational intelligence, communication systems and networks, 2009 
 35. M Amintoosi, M Fathy, N Mozaeini , Regional varying image super resolution , IEEE International joint conference on computational science and optimization,2009 
 36. E Zonouzi, S Syrafi, A Asad, M soryani, M Fathy , A Fault tolerant Noc architecture for reliability improvement and latency reduction , 12Th IEEE Euromicro conference on digital system design ,2009 
 37. A Rezazadeh, M Fathy , If-CUBE3: An Improved fault tolerant routing algorithms to achieve less latency in NOC , IEEE International advance computing conference (IACC 2009) 
 38. M Hasanloo, a amiri, M Fathy , A high performance parallel IP lookup technique based on multiprocessor organisation and CREW PRAM , Second Asia IEEE international conference on modeling and simulation 2008 
 39. M Barzegar, N Mozaeini, M Fathy , Secure Safety Message broadcasting in Vehicular Networks , IEEE International conferences on advanced information networking and applications,2009 
 40. A Nasri, M Fathy, R Hajisheykhi , A Cross layered scheme for broadcasting at intersection in vehicular ad hoc network , 2009 IEEE international conference on future networks 
 41. A Asad, M Fathy, M Soryani , A Predominant routing for network on chip networks , proceedings of the 4th IEEE international workshop for test and design,2009 
 42. A Asad, M Fathy, M Soryani , Modelling and analyzing of blocking time effects on power consumption in NOC , proceeding of 5th IEEE international conference on reconfigurable computing and FPGA,2009 
 43. A Rezazadeh, M Fathy, G Rahnavard , Evaluating throughput of wormhole-switched routing algorithm in Noc with faults , IEEE ESRG Conference, France,2009 
 44. A Rezazadeh, M Fathy , A performance Enhancing fault routing algorithm for network on chip in uniform in uniform traffic , third Asia international conference on modeling & simulation , IEEE 2009 
 45. A Rezazadeh, M Fathy, G Rahnavard , an Enhanced fault-tolerant routing algorithms for mesh NOC , IEEE International conference on embedded software and systems ,2009 
 46. A Rezazadeh, M Fathy , Consideration for performance of fault tolerant routing in Mesh NOC , International conference on embedded systems and applications (ESA'09) USA 
 47. M Mohebi, E Ahvar, M Mojarrad, M Fathy , Analysis of Multicast routing protocols for Adhoc networks , proceeding of world academy of science, Eng and Technology, Vol 37,2009 
 48. Z Zohor Saadat, S Yousefi, M Fathy , Active worm propagation in hierarchical peer to -peer network managemeny systems , IEEE Second international conference on communication theory, reliability and QOS,2009 
 49. M Barshan, M Fathy, S Yousefi , Self fault-managed and high available p2p architecture for next generation network management systems , IEEE Second international conference on communication theory, reliability and QOS ,2009 
 50. A Rezazadeh, M Fathy , Ladan momeni , consideration for performance of if-cube3 fault tolerant routing in MESH NOCs , International conference on embedded systems and applications (ESA'09) USA 
 51. A Asad, M Fathy, M Soryani , Dynamic multipath routing algorithm For Network on Chip , IEEE ICACSE- International conference on applied computer science and Engineering 
 52. F Naderizadeh, M Fathy , Evaluate and improvement of IPv4 to IPv6 transition mechanisms , international conference on wireless networks (ICWN'09) USA 
 53. B Farahani, M Fathy , A new approach for improving coverage in mobile sensor networks , international conference on wireless networks (ICWN'09) USA 
 54. M Sayadi, M Fathy , Packet scheduling in the VANET using multilevel queue , international conference on wireless networks (ICWN'09) USA 
 55. E Adeli, H Abbasian, M Fathy , Clustering based non parametric model for shadow detection in video sequence , International conference on computer vision and pattern recognition (IPCV'09) USA 
 56. A Amiri, M Fathy , Video retrieval using generalized Eigen value decomposition , International conference on computer vision and pattern recognition (IPCV'09) USA 
 57. M Amintoosi, M Fathy, N Mozaeini , Video resolution enhancement in the presence of moving objects , International conference on computer vision and pattern recognition (IPCV'09) USA 
 58. H Haghshenas, M Fathy, M Mokhtari , 3D Shape extraction of automobiles from uncelebrated images , International conference on computer vision and pattern recognition (IPCV'09) USA 
 59. M Sigari M Fathy, Best Wavelength selection for Gabor wavelet using GA in EBGM algorithm , IEEE International conference of International Engineering association IMECS 2008 
 60. Mir S Hamidi, M Fathy , A new distributed protocol for multicast over MPLS , IEEE international conference of Internation Engineering association IMECS 2008 
 61. M h Sigari, M fathy , Real time background modeling/subtraction using two-layer codebook model , International conference of International Engineering association IMECS 2008 
 62. A Alghaei, M Sedghi, N Karimi, M Fathy, Z Navabi , Reliable NoC Architecture utilizing a robust rerouting algorithm , IEEE EWDTS.Lviv Oct 9-12 2008 
 63. M Sedghi, E Koopahi, A Alaghi, M Fathy, Z Navabi , An Noc test strategy based on flooding with power, test time and coverage consideration , 21st Internation conference on VLSI IEEE 2008 
 64. M Fathy, M Soryani, A Zonoz, M Asad, M syrafi , Some Enhanced Cache replacement policies for reducing power in mobile devices , International Symposium on Telecommunication, IEEE 2008 
 65. Sadaf Momeni, M fathy , Clustring in VANETs , First IEEE international workshop on nonlinear dynamics and synchronization(INDS'08) 
 66. S Momeni, M Fathy, N Mozaieni , Vehicular adhoc network clustering , IEEE 2008 
 67. O B Karimi, S Yousefi, M Fathy, M Mazoochi , Availability measurement in Peer-to-Peer network management systems , IEEE 2008 
 68. E Shahrian, H Karshenas, M Fathy , A Similarity-window based background estimation approach , IEEE 2008 
 69. E Ahvar, M fathy , Special Evaluation: A Practical simulation -based method for accurate performance evaluation of routing protocols in WSN , 22nd international conference on Advanced information networking and applications IEEE 2008 
 70. H Ghaffarian, M Fathy, M Soryani , Channel access delay analysis of IEEE 802.16 best effort services , IEEE 2008 
 71. A Baharizadeh, M Fathy, M Davoudi , Vehicle Dynamic stability control and driving crisis analysis using Fuzzy logic , 9th 2008 WSEAS international conference on Fuzzy systems Sofia, Bulgaria 
 72. Omid Abedi, M Fathy, J Taghiloo , Enhancing AODV routing protocol using mobility parameters in VANET , IEEE 2008 
 73. E Ahvar, M Fathy , Special evaluation: A Practical simulation-based method for accurate performance evaluation of Routing protocols in wireless sensor networks , 22nd International conference on advanced information networking and application WAINA IEEE 
 74. H Emami, M Fathy , Cascade-based approach for License plate recognition , International conference on Image processing, Vision and pattern recognition, USA, Lasvegas 2008 
 75. E Adeli, M Fathy , 3D Reconstruction of walking human based on human Gait Knowledge , International conferene on Image processing, Vision and pattern recognition, USA, Lasvegas 2008 
 76. Mahmood Faty, N Mozaeini, M Amintoosi , Outlier removal for super resolution problem using QR-decomposition , International conferene on Image processing, Vision and pattern recognition, USA, Lasvegas 2008 
 77. H Parvin, H Alizadeh, M Fathy, B Minaei , Improved face detection using spatial histogram features , International conferene on Image processing, Vision and pattern recognition, USA, Lasvegas 2008 
 78. M Poostchi, H Poostchi, M Fathy , Using type2 fuzzy entropy in thresholding phase of motion detection , International conferene on Image processing, Vision and pattern recognition, USA, Lasvegas 2008 
 79. S Safaripor, M FATHY, M Soryani , Improving TFRC over DCCP protocol in mobile wireless sensor network , International conference on wireless network, ICWN'08 USA 
 80. M Fathy, R Ghafouri, R Berangi , A Robust and efficient multicast routing protocol for adhoc networks , International conference on wireless network, ICWN'08 USA 
 81. H Barani, M Fathy , Overview on adhoc networks localisation , International conference on wireless network, ICWN'08 USA 
 82. Mohsen Chegin, MahmoodFathy , Optimized routing based on mobility prediction in wireless adhoc networks for Urban area , Fifth International IEEE conference on information technology: new generation 2008 
 83. A Ashtari, M Fathy, A Amiri , A new approach for recognition of license plate in low enforcement camera images , 8th conference on traffic and transportation engineering 2008 
 84. M Sigari, M Soryani, M Fathy , Technology of monitoring driver face in commercial vehicles , 8th conference on traffic and transportation engineering 2008 
 85. Leila Jafari, M Fathy, N Mozaeini , Learning foreground and extracting road , 8th conference on traffic and transportation engineering 2008 
 86. S Safaripor, m Soryani, M Fathy , AIMD-TCP friendly rate control over wireless networks , IEEE 2008 
 87. B Zamani, M Mohammadi, M Fathy , A cross layer model approach to support of QOS parameters in WSN , IEEE COMPUTER SOCIETY, Inernation conference on computer and electrical Engineering 2008 
 88. R Fakori, B Zamani, M Fathy, b Minaei , Region-based image clustering and retrieval using fuzzy similarity and relevence feed back , IEEE COMPUTER SOCIETY, International conference on computer and electrical Engineering 2008 
 89. S Khakbaz, M Fathy , A reliable Broadcast method for vehicular ad hoc networks considering fragmentation and intersection problem , The second international conference on next generation mobile applications, services and technologies, IEEE Computer society 2008 
 90. M R Sahebi, A MAzareh M Fathy , The method of dynamically determining the optimal parameter Tmin for energy savibg in IEEE 802.16e with light traffic load , IEEE COMPUTER SOCIETY, 2008 international conference on advanced computer theory and engineering 
 91. S Safaripor, M FATHY, M Soryani , Wireless TCP Freindly rate control over DCCP Transport protocol , The fourth international conference on wireless and mobile communication 2008 IEEE 
 92. H Sabaghian M Fathy , Calculation of Expected error of Localization by connectivity in wireless sensor network , IEEE 2008 
 93. Arash Mabodi, M Fathy , A combined image processing and RFID for vehicle detection , 8th conference on traffic and transportation engineering 2008 
 94. S Khakbaz, M Fathy , Adding reliability of broadcast methods in vehicular adhoc networks , The second international conference on next generation mobile applications, services and technologies, IEEE Computer society 2008 
 95. s Momeni, M Fathy , Vanets communication , IEEE 2008 
 96. M Sedghi, A Alaghi, M Fathy, Z Navabi , An Noc Test strategy based on flooding with power, test time and coverage consideration , 21th IEEE international conference on VLSI design, IEEE computer society 2008 
 97. M. J FadaeiIslam, B Minaei, M Fathy, M soryani , Comparison of two feature selection methods in Intrusion detection systems , Seventh international conference on computer and information technology, 2007 IEEE 
 98. M Keyvanpour, S asbaghi, M Fathy , A new schem of automatic semantic propagation in the image data base using hierachical structure of semantic , 18th international workshop on data base and expert systems applications, iEEE computer society, 2007 
 99. E Ahvar, M Fathy , Performance evaluation of routing protocols for high density ad Hoc networks based on QOS by Glomosim simulator , Proceedings of World academy of science and technology Volume 23 August 2007 
 100. M Amintoosi, F Farbiz, M Fathy, M analoei, N mozaieni , QR decomposition-based algorithm for background subtraction , IEEE International conference on acoustic, speech and signal processing, Honolulu, Hi USA,2007 
 101. F Safaei, M Fathy, A Khansari , On quantifying fault patterns of the Mesh interconnect networks , 21st International conference on advanced networking and applications (AINA'07) IEEE computer society 2007 
 102. F Safaei, A Khansari, M Fathy , Evaluating the performance of adaptive fault tolerant routing algorithm for wormhole-swithed mesh interconnect networks , IEEE international parallel and distributed processing symposium 2007, Long beach, CA USA 
 103. A Baharizadeh, M Fathy, M davoudi , A Sensor based vehicle driving crisis analysis system , SAE 2007 International , commercial vehicle Engineering congress October 29-Nov1 2007 
 104. I Dezfuly, M Fathy , A Robust Donoho-Stahel based outlier detection for multivariate data , 2007 International conference on artificial inteligence and pattern recognition (AIPR-07) USA 
 105. S Yousefi, E Atman, R Azouzi, M Fathy , Connectivity in vehicular ad hoc networks in presence of wireless mobile base-station , 7th international IEEE conference on ITS telecommunications, Sophia, Ant polis, 2007 
 106. S Yousefi, S Bastani, M Fathy , On the performance of safety message dissemination in vehicular ad hoc networks , Proceedings of the fourth European conference on universal multiservice networks, IEEE computer society 2007 (ECUMN'07) 
 107. E Ahvar, M Fathy , Performance evaluation of routing protocols for high density Ad Hoc networks based on Energy consumption bt glolosim simulator , proceedings of world academy of science, Engineering and technology Vol 23 Aug 2007 ISSN 1307-6884 
 108. Mahshid Sedghi, E Koopahi, A Alaghi, M Fathy, z Navabi , An Exhaustive test strategy based on flooding routing for NOC swith Testing , 5th IEEE east west design &Test Symposium 2007, Yerevan, Armenia 
 109. N Nahapetian, M Fathy , Designing a light wall switch based on human visual system for electrical power saving , The 8th international power engineering conference , Singapore 2007 
 110. S Yousefi, S Bastani, M Fathy , On the performance of safety message Dissemination in Vehicular Ad Hoc Networks , The fourth European Conference on Universal Multiservice Networks IEEE, Feb 2007 Toulouse, France 
 111. E. Adeli M., M. Sadeghi, M. Fathy, “A Low-cost Strong Shadow-based Segmentation Approach for Vehicle Tracking in Congested Traffic Scenes”, In the Proceedings of the IEEE International Conference on Machine Vision, December 28-29, 2007, Islamabad, Pakistan. 
 112. M Amintoosi, F Farbiz, M Fathy , A QR decomposition based Mixture Model algorithm for background modelling , IEEE international conference on intelligent computing, Quing, DAo, China, 2007 
 113. A jalalian, M Fathy , Pedestrain detection from moving camera with advanced camera motion estimator , 3rd International conference on signal image technology& internet based systems, 2007 SITIS 
 114. F Mohammedian, R berangi, M Fathy , A New Methodology for hardware design based on UML for system C , World computer conference, Conference on computer design (CDES'07) LasVegas USA 2007 
 115. M Fathy, R Ghafori , A Multicast routing protocol based on ODMRP in MANETS , Iranian National conference on Electronic and communication, Islamshahr Azad University, 1st Aug 2007 
 116. S Mohrehkesh, S Bastani, Shams, Shafigh, M Fathy , A Framework for providing QoS routing in Manets , Proceeding of the seventh IEEE international symposium on computer networks (ISCN'06) IEEE 
 117. F Safaei,M Rezazad A Khonsari, M Fathy and M Ould Khaua,N alzeidi , fault-tolerant based routing algorithm in multidimensional netaorks , IPDPS06,IEEE international parallel and distributed symposium Greece. 
 118. F Safaei, A Khonsari, M Fathy and M Ould Khaua , Performance comparison of routing algorithms in wormholed-switched fault-tolerant interconnect networks , NPC06, IFIP international conference on network and parallel compouting,Tokyo, Japan 
 119. H Kashani, M. H.Saghafi, M Fathy, M Soriani , Design of a Navigator for the optimized Path-Tracking of Underwater ROVs using a nero Fuzzy Controller , World Automation Conference(WAC) 2006,july 24-26, Budapest, Hungry 
 120. F Safaei, M Fathy,A Khonsari, M ould Khava , Performance Modeling Of A Fully ADAPTIVE AND Fault tolerant Wormhole Swithing strategy in 2-D mesh , ICCSA 2006, LNCS 3984, PP. 118-128m 2006 
 121. O. Karimi, M Fathy, S yousefi , Application level Wireless Multi-level ECN for video and Real-time Data , Proceeding of the international conference on networking, ICNICONSMCL 2006, IEEE 
 122. M. Hosseini Farahabadi, F safaei, A Khonsari, M Fathy , On The fault Patterns Properties in the Torus Networks , IEEE, 2006 
 123. H.S. bidgoli, M Fathy , An Energy-efficient algorithm for positioning and map extracting connectivity in wireless sensor networks , Proceeding of wireless sensor networks, 2006, ACTA press 
 124. Fathy, M, Kashani, H and Saghafi, M. H , A sub optimal soft computing based path following algorithm with application to the underwater remotely operated vehicle , Proceeding of the 2995 international conference on systemsm Man and Cybernetics, IEEE, SMC 2005, Waikoloa, USA October 2005 
 125. O. Karimi, M Fathy, S Yousefi , Application level wireless multi- level ECN for video and real-time data , IEEE ICN06 conferenc 
 126. N Balouchzehi, M Fathy, S Yousefi , A New packet classification Algorithm Using bit map Intersection , ICOIN2006 conference, Sendi, Japan 
 127. S Montazeri, M Fathy, R Berangi , A New Distributed scheduling algorithm to guarantee QOS parameters for 802.11e WLAN , ICOIN2006 conference, Sendi, Japan 
 128. M Sadeghi and M Fathy , A low cost Occlusion Handling using a Novel feature in congested traffic images , Proceeding of the IEEE ITS 2006 conference, Toronto Sept 17-20, 2006 
 129. S Yousefi, M fathy, Siadat mousavi , Vehicular As Hoc networks (VANETS) Challenges and Perspectives , 2006 6th IEEE international conference on ITS telecommunications proceeding, China 
 130. S Yousefi, M Siadat, M Fathy , Integrated architecture for message dissemination in vehicular Ad hoc Networks , 2006 6th IEEE international conference on ITS telecommunications proceeding 
 131. F Safaei, A Khonsari, M Fathy, N Alizadeh, M Ould Khava , Performance Modeling of fault tolerant Circuit Switched communication networks , Proceeding of the IEEE international Symposium on parallel computing in Electrical Engineering (PARELECE '06) 
 132. A Amiri, M Fathy , Image Classification Based on Textural Features using Multi-Layer Perceptron Neural Network , Enformatika, Vol13, may 2006 Transaction on Engineering, computing and Technology ISBN 13055313 
 133. Karimi, M Fathy, S Yousefi , Application level wireless multi level ECN for video and real time Data , Proceeding of IEEE international conference on networking, CNICONSMCL 2006 
 134. S Hosseini Nejad, M Fathy , Design of new scheduling algorithm for ad hoc networks with capability of differential service , 2006 international conference on communication (ICCT2006) IEEE China 
 135. M H Farahabadi, F safaei, A Khansari, M Fathy , on the fault properties in the Torus Networks , IEEE 2006 1-424-0212-3 
 136. H.S. sabaghian, M Fathy , An Energy-efficient algorithm for positioning and map extraction by connectivity in Wireless sensor network , 18th IASTED international conference Dalas Texas, USA Nov 13-15, 2006 
 137. A Amiri, M Fathy, H Sadoghi , Gait recognition :Using Genetic Algorithm based clustering and dynamic Time warping , First international conference on signal and image processing", IEEE 7-9 Dec 2006, India 
 138. E Farahani, M Fathy , Performance evaluation of active networks through different network model , Proceeding of the Fifth IASTED international conference, Communication system and application, July 2005, Banf, Alberta, Canada 
 139. S Mohrehkesh, S yousefi, M Fathy , A path computation algorithm in MPLS traffic Engineering for reducing blocking probability , Proceeding of ITC19, performance challenges for efficient Next Generation Networks , Beijing, China 2005 
 140. F Safaei, A khonsari, M Fathy, M Ould-Khhaoua , An analytical model of pipelined circuit switching in hypercubes in the presence of hot spot traffic , proceeding of the 2005 international IEEE conference on parallel processing workshop (ICPPW'05) 
 141. F Safaei, A Khonsari, M Fathy and M Ould Khaua , Performance modeling and analysis of pipelined circuit switching in hypercubes with faults , HPCASIA05 IEEE china 
 142. Hadi Sadoghi Yazdi, M.Fathy,M. Lotfizad , Vehicle tracking at traffic scene with modified RLS , International conference, ICIAR 2004, Porto, Portugal Sept/ Oct 2004 
 143. M Karabi, M Fathy, M. Dehgan , QOS multicast routing based on a heuristic genetic algorithm , IEEE CCECE Canadian conference, May 2004 Niagara Falls, Canada 
 144. F. Farshadjam, M Fathy, M. Dehghan , A new approach for configuration compression in vertex based RTR system , IEEE CCECE Canadian conference, May 2004 Niagara Falls, Canada 
 145. M Fathy, S Shokofian, , Determining of the Best It Working group for teleworking on the basis of internet testing with using genetic algorithm , Fifth international symposium on Intelligent automation and control, Seville, Spain June 28th-july 1st 2004 
 146. M Fathy, Nick Mohammad Balouch , A packet classification algorithm using Bit Matrixes , 9th computer conference of computer society of Iran, Feb 2003, Iran 
 147. R Saedidinia, M FAthy , A Scheling algorithm using LJ transform for switching cells with input queue , 9th computer conference of computer society of Iran, Feb 2003, Iran 
 148. M. Nikkhah, M.fathy, Adel rahmani , Alarm systems in intelligent vehicles, 5th conference on intelligent systems,Oct2003 Mashhad university 
 149. M FAthy, S Shokofian , Selecting the best user groups using genetic algorithm, Information and communication conference, Nov 2003, Bou ali university, Hamedan 
 150. M saniee, M Fathy , Developing a Novel adaptive cruise control system using fuzzy logic IC-AI , 2003 , Las vegas, Nevada, USA 
 151. M Saniee, M Fathy,A Rahmani , A novel Fuzzy Guidance system for automated Highway Driving , IC-AI 2003, pp 374-375 , Las vegas, Nevada, USA 
 152. M Fathy, S.N. Razavi , Using time-delay neural network in traffic analysis , Proceeding of KES conference 16-18 september, Milan ,Italy 
 153. M Fathy, Saeedeh navabzadeh , Qualitative Traffic analysis using image processing and Time-delay Networks , proceeding of IEEE 5th international conference on intelligent transportation systems 2002 Singapore 
 154. M Sharifi, M Fathy, maryam T mahmoudi , A classified and comparison study of edge detection algorithms , International conference on information technology coding and computing ITCC IEEE2002, 8-10 April Lasvegas, nevada, USA 
 155. M Fathy , M, sharifi, Maryam T mahmoudi , An experimental comparison of commonly used edge detectors , 2002 international conference on Imaging science, systems and technology, Lasvegas USA, June 24-27, 2002 
 156. M Fathy, Iman M Dezfully , New methods for modification of edge detection mask for approximated edge detection , 2002 international conference on Imaging science, systems and technology, Las vegas USA, June 24-27, 2002 
 157. M Fathy, Reza Sahandi , A neural architecture for image vector quantization , IEEE ITCC2002; 3rd International Conference on Information Technology: Coding and Computing, April 1-3, 2002,USA. 
 158. Fathy M, babaei P, Sahandi R , Layered video compression using scalability in DCT coefficients for multicast Transmission , Third IEEE Conference on Information Technology ITCC-2002, Las Vegas, Nevada, USA, April 8-10, 2002. 
 159. M. Fathy, Gh Ramezan , Performance comparison of Algebra techniques based on PCA and SVD for face recognition , Second international conference on Applied Mathematics in Iran, ICAM 2000 PP 327-336 
 160. Khonsari,S Kabiri, M Fathy, M.Ould-Khaoua , A PC-based Accelerator for Parallel Image Processing , 2000 International conference on parallel and distributed processing techniques, June 26-29 Mont Carlo resort Las Vegas, USA 
 161. Fathy M , Siyal M Y , A Novel Approach to vision -based Traffic analysis , ICARCV 98 Singapore 
 162. Siyal M Y and Fathy M , A novel image processing Approach for Qualitative road Traffic Data Analysis , ICACV 98 Singapore 
 163. M. Dehghan , K . Faez, M. Fathy , Signature Verification using Shape Descriptors and multiple neural networks , proceeding of IEEE TenCon ' 97 Australia 1997 
 164. Siyal M Y and Fathy M , A novel image processor for measuring road Traffic parameters in real-time , Proc of IASTED International Conference on Modeling and Simulation ,Singapore 
 165. Fathy M and Siyal M Y , A Window Based image processing approach for measuring Traffic movements at junctions , proc of IEE Conference on Image Processing IPA ' 97, Dublin Ireland 1997 
 166. Siyal M Y and Fathy M , modeling and simulation of a Programmable image processor using Hardware Simulation systems , proc. of International Conference on Modeling and Simulation, Pittsburgh, USA , 14-17 may 1997 
 167. Siyal M Y and Fathy M , A novel Edge Detection Technique for Detecting moving objects , Proc. of SPIE International Conference (15 MA 97) Singapore, June 1997 
 168. Fathy M and A Darvishi , Image processing applications in Traffic scene analysis , Proc. of IEEE Conference on Intelligent Control and Instrumentation , Singapore 1995 
 169. M. FATHY , A. Darvishi , Design and implementation of an accelerator for Image processing techniques , the first Computer conference Association of computer in Iran, DEC 1995 
 170. M Fathy, A. Bromand Nia , Recognition of Characters under nonuniform Lighting , the first Computer conference Association of computer in Iran, DEC 1995 
 171. Fathy M and A H Hossaini , A RISC Type image processor for Real-time image processing applications , proc. of IEEE SICSPCS Conference Vol. 2 , pp 61- 65 Singapore , 1995 
 172. Siyal M Y and Fathy M , Design and simulation of a multi microprocessor system for a vision based read Traffic system , Proc . of IASTED International Conference on Modeling and Simulation, PP. 475-478 Pittsburg , USA , 1995 
 173. Siyal M Y and Fathy M , Real time measurement of traffic queue Parameters by using image processing Techniques , proc of IEE Conference on Image Processing and its Application (IPA 95 ), Edinburgh, U.K ,1995 
 174. Fathy M, and Darkin C G , Performance evaluation of a multiprocessor system using hardware simulation system , Proc. of the 9th International Symposium on Computer and Information Science (ISCSI IX), PP. 818-825 Turkey 1994 
 175. Fathy M and Darkin C. G., , Image processing algorithms for detecting moving objects , ICARVC 94, Vol 3, PP 1719-1723, 1994 
 176. Fathy M, Dr. MYakoob Siyal, Darkin C G , A low cost approach to real-time morphological edge detection , Proc. of IEEE Tencon Conference Singapore, 1994 

مقالات کنفرانس های بین المللی و ملی ایرانی

 1. M H Abbasi, M Fathy, R Berengi, ”Driver destination predeiction and navigation based on the best route”, 13th international conference on Traffic Engineering and transportation Tehran, Iran
 2. N, Balouchzahi, M Fathy, A Akbari,”efect of RSU installation on event announcement in Vehicular networks”,13th international conference on Traffic and transportation Tehran , Iran
 3. M sajad, M Romozi, M Fathy, Zeinab Rezaeifar,”A new routing protocol in Vehicular delay tolerable networks,” international conference on Traffic and transportation Tehran , Iran
 4. H Ghaffarian, M Fathy, M Soryani,”Safe driving in Junctions using Vanet-based infrastructure”, international conference on Traffic and transportation Tehran , Iran
 5. A Valibak, M Fathy, N Baluchzahi,”Reducing trip time using peer-t-peer based on vehicle navigation and packet information traffic routing,” international conference on Traffic and transportation Tehran , Iran
 6. A Valibak, M Fathy, N Baluchzahi,” infrastructure of cooperative traffic ibformation systems,” international conference on Traffic and transportation Tehran , Iran
 7. R Dadashi, M Fathy, A Amiri,”boundary shot detection usinglearning in asymetric data”,s eventh conference on image processing and machine vision, Zanjan, Iran
 8. R Dadashi, M Fathy, A Amiri,” key fram extraction using colony competition and PCA”, seventh conference on image processing and machine vision, Zanjan, Iran
 9. M Taherifard, M Fathy,”Improving XOR gate in Quantom cellular technology”,18th national computer conference of computer society of Iran, Sharif university of Iran, 2013 
 10. N Saeedi, M Fathy, “Resourse scheduling in grren cloud computer systems”, ”, 18th national computer conference of computer society of Iran, Sharif university of Iran, 2013
 11. R Chogan, M Fathy, M Moazedi, m Heidarzadeh,” Detecting flooding attack on registration packets in internet telephon systems using Kullback-Leibler distance”, 18th national computer conference of computer society of Iran, Sharif university of Iran, 2013
 12. A barari, M Fathy,”Speeding up alignment in biological sequence using GPU”, 18th national computer conference of computer society of Iran, Sharif university of Iran, 2013
 13. R Chogan, M Fathy, M Moazedi, m Heidarzadeh,” Effect of flooding attack on registration packets in internet telephon systems”, 18th national computer conference of computer society of Iran, Sharif university of Iran, 2013
 14. F ashari, M Fathy, P Kafil,”Safety application in intelligent transportation systems”, Third international conference in road accidents, May 2012, University of Tehran, Iran 
 15. P Kafil, M Fathy,” Accident prevention applications in VANET,” Third international conference in road accidents, May 2012, University of Tehran, Iran
 16. B Farahani, M Fathy , Improving coverage in mobile sensor networks using overlap concept , Proceeding of 14th international CSI computer conference, 2009 
 17. Z Zeinalpour, B Minaei, M Fathy , Video summarization using genetic algorithm and information theory , Proceeding of 14th international CSI computer conference, 2009 
 18. R Ghafori, M Fathy , LF-RDTODMRP: A robust and efficient on-demand multicast routing protocol for ad hoc networks , Proceeding of 14th international CSI computer conference, 2009 
 19. M Fathy, M Dalirsefat , A new model for Bandwidth estimation in IPv6 , 17th Iranian conference on Electrical Engineering ,2009 
 20. L Jafari, M Fathy, N Mozaieni, Image projection and application in detecting road middle lines , 3rd conference of fuzzy logic and intelligent systems Iran, 2009 
 21. M Mohtashamzadeh, M Fathy , Congestion control using two scale time fuzzy approach for computer networks , 3rd conference of fuzzy logic and intelligent systems Iran, 2009 
 22. S Tabibian, H Moeinzadeh, m Fathy, A Akbari , Improving precision in Intruder detection systems based on mapping data to new space , 3rd conference of fuzzy logic and intelligent systems Iran, 2009 
 23. Z Zeinalpor, M Fathy, M Jahed Motlagh , Semantic Video relations in Video segments , 3rd Broadcast Engineering conference, Tehran, Iran,2009 
 24. M Zameni, M Fathy , Shot classification in soccer video , 3rd conference on data mining, Iran 
 25. M Zameni, M Fathy , A New Data mining framework for for soccer event detection , 3rd conference on data mining, Iran,2009 
 26. A Mabodi, M Fathy , Error analysis in combined image processing and RFID vehicle detection , 3rd conference on data mining, Iran ,2009 
 27. M Fathy, M Khalilzadeh , An optimum hierarchical response IDS in Vanets , 15th conference of computer society of Iran, 2009 
 28. M Fathy, A Aminian, Z Zeinal pour , video frame clustering using fractals features for boundary shot detection , 15th confernce of computer society of Iran, 2009 
 29. M Fathy, A Amiri, M Rahmani , Sequential updating of back projection algorithm , 15th conference of computer society of Iran, 2009 
 30. M Khalilzadeh, M Fathy , A Hirachical IDS for Vanets using game theory , 6th international conference of information security society, IRAN,2009 
 31. M Barshan, M Fathy, S Yousefi , A High accessible architecture for peer-to peer network management system , 6th international conference of information security society, IRAN,2009 
 32. E Sharhrian, M Fathy, M Soryani , Foreground modeling based on similarity window and shadow removal , 17th Iranian conference on Electrical Engineering,2009 
 33. M bakravi, M Poyan, M Fathy , Implementing FIR filter using distributed computing and addition and translation , 17th Iranian conference on Electrical Engineering ,2009 
 34. M Naderi, M Fathy, s yousefi, A Motavalian , Super Peer selection in peer to peer network management system for enhancing availability , 17th Iranian conference on Electrical Engineering,2009 
 35. I Rezaei, M Fathy , A Multipath routing for load balancing in adhoc networks , 17th Iranian conference on Electrical Engineering 
 36. R Fakori, M Fathy , Feature selection and fusing classifiers for image understanding , 17th Iranian conference on Electrical Engineering,2009 
 37. A hanafi, N Ebrahimpour, M Fathy , A multipath routing using fuzzy logic in adhoc networks , 17th Iranian conference on Electrical Engineering 
 38. M Amintoosi, M Fathy, N Mozaeini , Image registration based on structural similarity for super-resolution applications , 17th Iranian conference on Electrical Engineering,2009 
 39. H Emami, M Fathy , Using a cascade method and neural network for License pattern recognition , National Iranian conference on vehicle industry, Iran university of science and technology 2008 
 40. H Emami, M Fathy , Vehicle Classification in urban traffic using image processing techniques , National Iranian conference on vehicle industry, Iran university of science and technology 2008 
 41. M Ghahremanian, M Soryani, M Fathy , Development of a new home automation technology for Energy saving , 13th IIES international Oil 2 Gas Conference 2008 
 42. H Ghlolizadeh, A Asgharian, M Fathy , Design and implementation of a tool for evaluating performance of webservers based on demands , The 13th CSI international computer conference, Kish Island, Persian Gulf, Iran 9-11 march 2008 
 43. Narsis ghoreisholhosseini, M Mohammadi, M, Fathy , Designing a genetic algorithm for optimum designing of Cellular networks in GSM , The 13th CSI international computer conference, Kish Island, Persian Gulf, Iran 9-11 march 2008 
 44. M Amintoosi, M Fathy, N Mozaeini , Image registration for super resolution using SIFT key-points , 17th Iranian conference on Electrical Engineering 
 45. R Fakori, M Fathy, B Minaei , Region-based image GA clustering and retrieval with user interactive , The fist Iranian conference on data mining IDMC 2008 11-12 Nov AmirKabir university 
 46. Reza Fakori, M Fathy , Image concept detection using description of local regions , First Iranian conference on data mining IDMC2008 11-12 Nov Amirkabir university 
 47. H Tavasoli, M Fathy, M Soryani , Grouping spatial structure of trajectories using spectral clustering , 5th Iranian conference on machine vision and image processing 2008 
 48. A Ashtari, M Fathy , A new approach for detecting license plate in color images , 5th Iranian conference on machine vision and image processing 2008 
 49. A Amiri, M Fathy , Video abstraction and key frame extraction using relationa; graphs and SVD , 5th Iranian conference on machine vision and image processing 2008 
 50. M Amontoosi, M Fathy, N Mozaieni , Reconstraction+synthesis:A Hybrid method for multi frame super resoulotion , 5th Iranian conference on machine vision and image processing 2008 
 51. M Amontoosi, M Fathy, N Mozaieni , using matrix decomposition in superresoulotion , 5th Iranian conference on machine vision and image processing 2008 
 52. M Shariat Zadeh, E Adeli, M Fathy , Optimizing motion vectors in compressed images using texture analysis and Homograpy , 5th Iranian conference on machine vision and image processing 2008 
 53. Sh Daghighi, A Amiri, M Fathy , Background estimation and shadow removal in sequence of images using QX-VSS adaptive algorithm , 5th Iranian conference on machine vision and image processing 2008 
 54. H Ghaffarian, M Fathy, M Soryani , Improving throughput of wireless mesh Wimax using a greedy timing , 16th Iranian conference on Elecrical engineering, Tehran, 2008 
 55. M Meshki, M Fathy , A new approach for extracting skeleton in binary images using distance transform , 16th Iranian conference on Elecrical engineering, Tehran, 2008 
 56. O. B. Baghban Karimi, M Fathy , Adaptive End To End Qos for multimedia over heterogeneous wireless networks , The 13th CSI international computer conference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran 
 57. A Haghshenas, M Fathy, M Mokhtari , Polyhedral GPU accelerated shape from Silhouette , The 13th CSI international computer coference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran 
 58. H sabaghian, M Fathy , Effect of Non Ideal radio coverage on localization error in Wireless sensor networks , The 13th CSI international computer conference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran 
 59. M Afzali, H Ghaffarian, M Fathy , Maximum utilization of channel bandwidth using maximum likelihood in concurrent communication in WIMAX , The 13th CSI international computer conference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran 
 60. M Moshki, M Fathy , A Flexible skeleton for extracting binary skeleton in binary low resolution images , The 13th CSI international computer conference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran 
 61. M Chegin, M Fathy , Mobility prediction in wireless ad hoc network for Urban area , The 13th CSI international computer coference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran 
 62. H Sabaghian, m Fathy, S Goli , a repetitive algorithm for localization in wireless sensor networks with random distribution , The 13th CSI international computer conference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran 
 63. A Adeli pour, M Fathy, M soryani , MS_MAC: A Medium Access Control Protocol With High Energy Efficiency And low delay for wireless sensor networks , The 13th CSI international computer conference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran 
 64. E Adeli, M Fathy , Cinematic tracking based on human model in single frame pictures of video , The 13th CSI international computer conference, 9-11 March 2008, Kish Island, Persian Gulf, Iran 
 65. E Adeli, M Fathy , a model for selecting and optimizing SVM parameters based on GA , First joint congress on Fuzzy and intelligent systems, ferdoosi university of Mashhad, Iran 29031 Aug 2007 
 66. A Baharizadeh, M Fathy, B Zamani , an automatic fuzzy system for dynamic stability of a car based on driver behavior , First joint congress on Fuzzy and intelligent systems, ferdoosi university of Mashhad, Iran 29031 Aug 2007 
 67. N Ebrahim pour, a Hanafi, a Haghighat, M Fathy , A New approach for information management in intelligent transportation system , 3rd conference on information and knowledge technology, ferdoosi Univ. Mashhad, Faculty of Engineering, Nov 27-29 2007 
 68. H Emami, M Analoui, M Fathy , Fast license plate recognition using cascade approach , 3rd conference on information and knowledge technology, ferdoosi Univ. Mashhad, Faculty of Engineering, Nov 27-29 2007 
 69. M Fathy, A Jalalian , A Fast motion, shape and neural network based pedestrian detection algorithm , 3rd conference on information and knowledge technology, ferdoosi Univ. Mashhad, Faculty of Engineering, Nov 27-29 2007 
 70. G Akbarizadeh, Gh Rezaeirad, M Fathy , a Fast algorithm for reconstructing encoded video images Using ALR , 3rd conference on information and knowledge technology, ferdoosi Univ. Mashhad, Faculty of Engineering, Nov 27-29 2007 
 71. M Fathy, M Sadeghi, M Amintoosi , A Review of accident avoiding techniques , 7th Iranian traffic conference, Feb 2007, Tehran 
 72. A Jalalian, M Fathy , A review of Pedstrain detection using image processing techniques , 7thIranian traffic conference, Feb 2007, Tehran 
 73. A Mahabadi, M Fathy, A Naroui , Detecting and recognizing License plate using wavelet , 7thIranian traffic conference, Feb 2007, Tehran 
 74. A Mahabadi, M Fathy, A Naroui , Measuring traffic parameters in junctions , 7thIranian traffic conference, Feb 2007, Tehran 
 75. A Bastani, M Fathy , Face recognition using orthogonal moments and wavelate , The second international conference on information & Knowledge Technoloy, May 2005 Amirkabir university, Tehran, Iran 
 76. F Safaei, M Fathy, M Sahebzamani , A delay estimation technique in network trees using normal distribution , The second international conference on information & Knowledge Technoloy, May 2005 Amirkabir university, Tehran, Iran 
 77. SH, Mohrehkesh, S. Yousefi, M. Fathy , An Algorithm for reducing blocking in routing using traffic Engineering , The second international conference on information&Knowledge Technoloy, May 2005 Amirkabir university, Tehran, Iran 
 78. Loghman barai, S.navabzadeh,M Fathy , Video shot detection using information theory , The second international conference on information & Knowledge Technoloy, May 2005 Amirkabir university, Tehran, Iran 
 79. H Sadoghi Yazdi, M Lotfizad, M Fathy, E Kabir , Using recursive jumps in genetic algorithms for HMM , 10th Annual conference of computer society of Iran Feb 15-17 2005 Tehran, Iran 
 80. F Safaei, M Fathy, M SahebZamani , A new Approach for estimating delay in RC tree networks , 10th Annual conference of computer society of Iran Feb 15-17 2005 Tehran, Iran 
 81. aseri,MFathy,,MDehghan , IpMulticastingOnMPLSUsingAggregation labels , 10th Annual conference of computer society of Iran Feb 15-17 2005 Tehran, Iran 
 82. F Heidari, M Fathy, S Yousefi , A fast hardware technique for IP lookup , 10th Annual conference of computer society of Iran Feb 15-17 2005 Tehran, Iran 
 83. M Nikkhah, M Fathy , Real time stereo Matching using back propagation neural network and hierarchical method , 10th Annual conference of computer society of Iran Feb 15-17 2005 Tehran, Iran 
 84. R Shamsaei, M Fathy , Novel feature Extraction method based on Wavelet Representation in Image processing , the third conference on machine vision image processing and application Tehran Iran Feb 23-25 2005 
 85. H Sadoghi Yazdi, M Lotfizad, M Fathy, E Kabir , Modelling the behavior of Drivers , the third conference on machine vision image processing and application Tehran Iran Feb 23-25 2005 
 86. H Sadoghi Yazdi, M Lotfizad, M Fathy, E Kabir , An HMM Model with a recurrent Kernel in High Dimensional space applied to vehicle trajectory recognition , the third conference on machine vision image processing and application Tehran Iran feb 23-25 2005 
 87. M Fathy, S.h. Davarpanah , Adaptive background Extraction for real-time traffic monitoring , International Confereence on Inteligent Knowledge Systems, IKS-2004 16-20 August 2004 Assos, Turkey 
 88. H Sadoghi, M. Lotfizad, M. Fathy , Traffic recognition using Fuzzy systems , Fifth Fuzzy conference, Sept 2004, Imam Hossein university, Tehran, Iran 
 89. M Fathy, S.H. Davarpanah , Adaptive Background updating for real-time traffic monitoring Using Genetic Algorithm , Internation workshop on computer vision, April 26-30 2004, IPM, Tehran, Iran 
 90. H Sabaghian, M Fathy , A survey on sensor networks , First global conference of ICT & C4I conference, Tehran, Iran 2005-12-26 
 91. H Sadoghi Yazdi, M Lotfizad, E kabir, M Fathy , Mixture of RLS and LMS algorithms , 13th ICEE2005 conference, Vol2 Zanjan, Iran, May 10-12, 2005-12-26 
 92. M Badie, M Fathy, M soriyani , A two layer Graph Model for image retrieval using Content-based , Fourth Iranian image processing and Machine vision 15-16 Feb 2007,", Mashhad University 
 93. M Fathy, M Analoui, N Mozaini, M Amintoosi, F Farbiz , A Background Model Initialization Algorithm based on QR-decomposition , Fourth Iranian image processing and Machine vision 15-16 Feb 2007,", Mashhad University 
 94. A Amiri, M Fathy, R Raeofi , A new mehod for Gait recognition using Improved DTW and fuzzy sets , Fourth Iranian image processing and Machine vision 15-16 Feb 2007,", Mashhad University 
 95. H Sadoghi Yazdi, M Amintoosi, M Fathy , Face Expression recognition using temporal and Spatial database , ITMI and QIM Fourth Iranian image processing and Machine vision 15-16 Feb 2007,", Mashhad University 
 96. H Sabaghian, M Fathy , A Metod for central localization and map extraction based in sensor networks , 12th Annual international computer conference (CSICC 2007), Shahid Beheshti University, 20-22 Feb 2007 
 97. A Amiri, M Fathy, R Taheri , human identification by Gait using K Mean Clustering Algorithms , 12th Annual international computer conference (CSICC 2007), Shahid Beheshti University, 20-22 Feb 2007 
 98. F Safaei, A Khansari, M Fathy , On Static Failure Disconnection in Internet networks , 12th Annual international computer conference (CSICC 2007), Shahid Beheshti University, 20-22 Feb 2007 
 99. S Vahabzadeh, A Ttorkaman, Balouch Zehi, M Fathy , Packet classification using6-bit trees , 12th Annual international computer conference (CSICC 2007), Shahid Beheshti University, 20-22 Feb 2007 
 100. A Khansari, M Fathy, F Safaei , Analysing virtual channel effect on performance of pipeline circuit switching in direct networks' , 12th Annual international computer conference (CSICC 2007), Shahid Beheshti University, 20-22 Feb 2007 
 101. E Farahani, M Fathy, M tarahouri , performance Evaluation of large scale Networks:Challenges and guidelines , 12th Annual international computer conference (CSICC 2007), Shahid Beheshti University, 20-22 Feb 2007 
 102. A Amiri, M Fathy, K Kiani, N Homayoni , Gait recognition using clustering, Genetic algorithm and Improved DTW , 12th Annual international computer conference (CSICC 2007), Shahid Beheshti University, 20-22 Feb 2007 
 103. A Amiri, M Fathy , Using Textural feature and MLP neural network for image classification , Iranian National conference on Electronic and communication, Islamshahr Azad University, 1st Aug 2007 
 104. H Alizadeh, H Parvin, M Fathy, H Alizadeh , Utilizing fuzzy systems for face recognition , First Iranian National conference on Computer Engineerig, Electrical Eng. And Information technology, Aug 2007, Azad university Sama unit, Tehran 
 105. H Parvin, H Alizadeh, M Fathy , A New approach for improving classification in multi clusters , First Iranian National conference on Computer Engineerig, Electrical Eng. And Information technology, Aug 2007, Azad university Sama unit, Tehran 
 106. A Akbarizadeh, Gh Rezaei Rad, M Fathy, SH MohammadNejad , A new Algorithm fordecoding encoded image videos using cutting and rotating techniques , 15th Iranian Electrical conference, Iran Telecommunication research center, Tehran 2007 
 107. A Kafash, M Fathy , A new approach for estimating delay in network trees of RC circuits using power lognormal distribution , 15th Iranian Electrical conference, Iran Telecommunication research center, Tehran 2007 
 108. M Esfehani, M Fathy, M Dehghan, A Mahini , A scalable routing protocol for MANETS , 15th Iranian Electrical conference, Iran Telecommunication research center, Tehran 2007 
 109. P Akhlaghi, E Esmaeili, M fathy, M Dehghan , A predicted routing algorithm in adhoc networks , the international CSI computer conference (CSIcc 2006) IPM, Jan 24-26, 2006, Tehran, Iran 
 110. Sh Jamali, Ouldoz Karimi, M Analoei, M Fathy , a new approach for enhancing performance in differentiated service , th international CSI computer conference (CSIcc 2006) IPM, Jan 24-26, 2006, Tehran, Iran 
 111. Balouchzehi, S Yousefi, S Vahabzadeh, M Fathy , A Two step packet classification algorithms in multi bit tree , ",!!th international CSI computer conference (CSIcc 2006) IPM, Jan 24-26, 2006, Tehran, Iran 
 112. H Kashani, A Afshar, M Fathy, A Rahmani , Introduction of a nero genetic fuzzy controller for the sub-optimal Path tracking og ROVs , 11th international CSI computer conference (CSICC 2006) IPM, Jan 24-26, 2006, Tehran, Iran 
 113. F Safaei, A Khonsari, M Fathy, M Ould-Khaaoua , Pipelined circuit switching: A new fault tolerant mathematical model in totus , 11th international CSI computer conference (CSICC 2006) IPM, Jan 24-26, 2006, Tehran, Iran 
 114. H Sadoghi, M Lotfizad and M Fathy, E kabir , An HMM/Gmm-based traffic Scene Analysis , 11th international CSI computer conference (CSIcc 2006) IPM, Jan 24-26, 2006, Tehran, Iran 
 115. S Montazeri, R Berangi, M Fathy , An Adaptive Fair distributed Scheduling algorithm for QOS Support in IEEE 902.11e Wireless Lan , ",!!th international CSI computer conference (CSICC 2006) IPM, Jan 24-26, 2006, Tehran, Iran 
 116. M Vasef, M Fathy , Using wavelet bases in combination with RLS for prediction of network traffic with complex correlation structure , 11th international CSI computer conference (CSICC 2006) IPM, Jan 24-26, 2006, Tehran, Iran 
 117. H Sadogi, M Lotfizad, M Fathy , Tracking by a new type of nonlinear adaptive filter , 14TH Iranian conference on electrical Engineering Conference, ICEE2006 
 118. Fsafaei, A Bemana, M Fathy , Aproaches for power consuming management in personnel computers , 14TH Iranian conference on electrical Engineering Conference, ICEE2006 
 119. O. Karimi, Shahram Jamali, M Fathy, A Analouie , Improvements on active resource management for differentiated service domain , Internation symposium on telecommunications (IST2005), Sept 2005,Shiraz, Iran 
 120. N Amani, S Firouzabadi, M Fathy, M Dehghan , Alarms Classification correlation for root cause of failure detection in telecommunication networks , International symposium on telecommunications (IST2005), Sept 2005,Shiraz, Iran 
 121. R Saedidinia, M FAthy , A scheduling algorithm for switching cells with input queue , The first international; conference on information and knowledge technology, Jan 2004, Amir Kabir University 
 122. N amani, M Fathy, M Dehghan , Filtering and alarm correlation of switching networks using Case- Based Reasoning , The first international; conference on information and knowledge technology,, Jan 2004, Amir Kabir University 
 123. M Fathy, Nick Mohammad Balouch , A packet classification algorithm using Bit Matrixes , 9th computer conference of computer society of Iran, Feb 2003, Iran 
 124. R Saedidinia, M FAthy , A Scheling algorithm using LJ transform for switching cells with input queue , 9th computer conference of computer society of Iran, Feb 2003, Iran 
 125. M. Nikkhah, M.fathy, Adel rahmani , Alarm systems in intelligent vehicles , 5th conference on intelligent systems,Oct2003 Mashhad university 
 126. M FAthy, S Shokofian , Selecting the best user groups using genetic algorithm , Information and communication conference, Nov 2003, Bou ali university, Hamedan 
 127. H Sadoghi, M. Lotfizad, M. Fathy , Detecting edges Using Takin matrix and covariance of image gradient , Proceeding of ICEE2004 conference, May2004, Mashhad, Iran 
 128. M Fathy, M Dehghan, Farshid Farshadjam , Design and simulation of a new approach for reconfiguration overhead reduction in RTR systems International symposium on telecommunications , August 16-18 2003, Iran 
 129. Iradj Moghaddas, M Fathy , Extracting 3 Dimensional information using Stereo vision using Matching of edges , First Iranian conference of Mechatronics Engineering (ICME 2003), May 2003 Ghazvin, Iran 
 130. Iradj Moghaddas, M Fathy , Design and implementation of a stereo system based on DSP processors , First Iranian conference of Mechatronics Engineering (ICME 2003), May 2003 Ghazvin, Iran 
 131. M Fathy, S Yousefi , Hardware implementation of high level image processing algorithms using partial reconfiguration of FPGA , Eleventh conference of electrical Engineering conference May 2003, shiraz university 
 132. M Fathy, M.B,Fathi Gohardani , An Adaptive Genetic algorithm for solving salesman , 2nd International conference of cognitive science March 2003, Iran 
 133. M Fathy, R. B. Roushan , packet classification using Bit oriented matrix , eight computer conference of computer society of Iran, Feb 2003, Iran 
 134. M Fathy, F Farshad Jam, S. N. Razavi, Seiad Mohammad Sadat Hoseini , Implementing a traffic monitoring system using moving camera , proceeding of second Iranian conference on image processing and machine vision” Khageh Nasir University, Tehran Feb 2002 
 135. Seiad Mohammad Sadat Hoseini, M Fathy, M Vaziri , Vehicle positioning in highways using image processing , proceeding of second Iranian conference on image processing and machine vision” Khajeh Nasir University, Tehran Feb 2002 
 136. M Fathy, Hassan Shakouri , Inteligent image monitoring system , The first conference on Intelligent defense systems, April 2002, Tehran 
 137. M Fathy, Arash, Arash Mehr , Extracting localization parameters in traffic images , Sixth traffic conference, may 2001, Tehran, Iran 
 138. M Fathy, Abass, Naderi , Pattern vector generation in window based image processing using highway traffic simulation , Sixth traffic conference, may 2001, Tehran, Iran 
 139. Mohsen Sharifi, M Fathy, Behroz Zolfaghari , Modeling the effect of absorption memory in COMA multiprocessors , Sixth computer conference of computer society of Iran, Feb 2001, Iran 
 140. M Fathy, M. R. Naraghi , prefetching using virtual reference , Sixth computer conference of computer society of Iran, Feb 2001, Iran 
 141. M Fathy, M. R. Naraghi , Target Branch Prediction using static programmable predictor , Sixth computer conference of computer society of Iran, Feb 2001, Iran 
 142. M Fathy, S Shahidi , Finding of location of Iranian cars License Plate using Image Processing , Sixth computer conference of computer society of Iran, Feb 2001, Iran 
 143. M. Fathy, M.R. Naraghi , Load Balancing in execution pipelines of scalable processors , Sixth computer conference of computer society of Iran, Feb 2001, Iran 
 144. M Fathy, F. Pashaei , An Intruder Detection system for Internet based on signature analysis , Sixth computer conference of computer society of Iran, Feb 2001, Iran 
 145. M Fathy, P. Babaei , Scalable DCT transform for video compression , Sixth computer conference of computer society of Iran, Feb 2001, Iran 
 146. M Fathy, Gh, Ramezan , Face Recognition using principle component analysis and wavelet , The First Iranian Conference On Machine Vision, Image Processing and Application, MVIP 2001 
 147. M Fathy, S. Shahidi , An Optimized real-time neural network for Iranian cars License Plates Using Image Processing , The First Iranian Conference On Machine Vision, Image Processing and Application, MVIP 2001 
 148. M Fathy, S. Shahidi , Detection Of Iranian Cars License Plates Using Profile-based Image Processing , The First Iranian Conference On Machine Vision, Image Processing and Application, MVIP 2001 
 149. M Fathy, K Bararsani , A New Neural Network Based learning algorithm for Vector Quantization , The First Iranian Conference On Machine Vision, Image Processing and Application, MVIP 2001 
 150. M Fathy,S Shiva , Restoring of lost blocks in image compression using fuzzy logic , Fifth CSI conference, Feb 2000 
 151. M Fathy. Gh. Ramezan , Face recognition using PCA and Wavelet , Fifth CSI conference, Feb 2000 
 152. M. Fathy, M.Enaiati Ali Nia , Medical Image registration using genetic algorithms , Seventh Iranian conference on electrical eng, Medical Eng. Proceeding PP. 159-166 
 153. M. Fathy, Hamed Khiabani , design and evaluation of a distributed monitoring using Tcp/Ip with synchronization emphasis , seventh Iranian conference on electrical eng. computer proceeding PP. 161-171 
 154. M. Naraghi, M. Fathy , A new Approach on cache inclusion , seventh Iranian conference on Electrical eng, computer proceeding PP. 143-150 
 155. M. Naraghi, M.Fathy , Reduction of hit ratio on reconfigurable caches , seventh Iranian conference on Electrical eng, proceeding of computer PP.133-143 
 156. M. Fathy and B. Masoumi , Classification of industrials screw using machine vision and a new boundary approach , Fourth computer conference of computer society of Iran, Jan. 1999, Iran 
 157. M. Fathy and A. Manafi , Pentium processors and their performance , Fourth computer conference of computer society of Iran, Jan. 1999, Iran 
 158. M. Fathy, F Safaei , Road classification and segmentation using textures , Fourth computer conference of computer society of Iran, Jan. 1999, Iran 
 159. M. Fathy, H. Nasehi , Vehicle detection using image textures , fourth traffic conference of Iran, Feb, 1999 
 160. M.Fathy, F. Safaei , Detection of boundary roads for vehicle guidance applications , Fourth traffic conference of Iran, Feb. 1999 
 161. A Manafi and M. FATHY , Evaluation of personnel computers performance , Proceeding of the first conference on computer production, May 1998, Tehran 
 162. M. FATHY , Moore and personnel computers from past to the future , Proceeding of the first conference on computer production, May 1998, Tehran 
 163. M. FATHY and M. Enayaty Nia , A Novel Approach for Implementation of Genetic algorithms using computer capabilities , Proceeding of sixth Iranian electrical conference, May 1998, Khajeh Nasir University 
 164. M. FATHY, K Farahanchi , A back ground generation technique using gray level classification techniques , Proceeding of third Computer conference of Computer Society IUST 1997 
 165. M. FATHY, M. A. Oghabian, M Afsharchi , A New Fast tracking of surfaces in 3-D Domain , Proceeding of third Computer conference of Computer Society IUST 1997 
 166. H. Dadjo, M. FATHY , Design of a Hardware for speeding up Pyramid images using EPLD , Proceeding of third Computer conference of Computer Society IUST 1997 
 167. S. Kabiri, A. Khonsari, M. FATHY , Image compression using Modified JPEG , Proceeding of Fourth Iranian electrical conference, May 1997, Sharif University 
 168. M. Fathy , Electronic Money, First section Credit Cards , Negasht Magazine, Spring 1997 
 169. M. FATHY and Sasan Tavakolie , Design of a modular Pipeline system for implementing morphological image processing , Proceeding of Fifth Iranian electrical conference, May 1997, Sharif University 
 170. M. FATHY, A. Darvishi , qualitative traffic analysis using image processing techniques , Proceeding of third Iranian Electrical Conference, May 1995(IUST) 
 171. M. FATHY, A. Hoseini , Design and Implementation of a master Slave Multi processor , Proceeding of third Iranian Electrical Conference, May 1995 (IUST) 
 172. M. FATHY, A. Bromand Nia , Car License Plate Recognition Using Image Processing Techniques , Proceeding of third Iranian Electrical Conference, May 1995 (IUST) 
 173. M. FATHY, Arash Hosseini , Design of TRIO Processor", Proceeding of third Iranian Electrical conference , May 1995, Iran University of Science and Technology (IUST) 
 174. M. FATHY, M. Latifi , measuring traffic parameters using image processing techniques , Proceeding of the second Iranian Electrical Engineering conference, May 1994 
 175. F. Dorry, M. FATHY , Vehicle Recognition at Night Using Image Processing Techniques , Proceeding of Fifth Iranian electrical conference, May 1997, Sharif University 
 176. M. Sharifi, M. FATHY, A. Khosro Beigy , a new Approach for computer security with combining RSQ and PRSQ , Proceeding of Fifth Iranian electrical conference, May 1997, Sharif University 
 177. M. Fathy , Design and implementation of a power plant monitoring system , Payam MATN Magazine, June 1996 
 178. Hoseini, and M. FATHY , Implementation and evaluation of Pipeline systems in TRIO , Proceeding of fourth Iranian Electrical Conference, Tehran University, MAY 1996 
 179. M. FATHY and H. M. Moghasemi , Number Recognition using Chain codes , Proceeding of the second computer conference of computer society of Iran DEC 1996 
 180. Ghafar Pour, M. R. Jahed Motlagh, M. FATHY , Recognition of Elector- Cardiograph using Fuzzy approach , Proceeding of third Iranian Electrical Conference, 
 181. M. FATHY, A. Bromand Nia , A New Real-time Approach for recognition of Sub-Images , the first Computer conference Association of computer in Iran, DEC 1995 
 182. M. FATHY, M. Latifi, V. Tabataba Vakili , measuring queue traffic parameters using image processing techniques , Proceeding of the second computer conference in Iran, 1993 Iran University of Science and Technology 
 183. M. FATHY, Mohsen Latifi , A system for traffic analyzing using image processing techniques , Proceeding of The first Iranian conference in computer" Jan 1992, Tehran university 
 184. Fathy M , A new approach to image processing computer architecture using RICS technology , Proc. of First Iranian Conference on Electrical Eng. Amirkabir University, 1992 Tehran

دانشجویان دکتری فارغ التحصیل

فرشاد صفایی

(2003-2007)

وب سایت:http://ece.sbu.ac.ir 
 

 

صالح یوسفی

(2003-2008)

وب سایت: http://www.urmia.ac.ir

 

محمود امین طوسی

(2005-2011)

وب سایت: http://profs.hsu.ac.ir

 

محمد جواد فدایی اسلام

(2005-2013)- دانشجوی مشترک

وب سایت: http://webpages.iust.ac.ir/fadaei/

 

علی امیری

(2006-2011)

وب سایت: http://www.znu.ac.ir

 

احسان عادلی مسبب

(2007-2013)

وب سایت: https://sites.google.com/site/eadeli

رضا شنسایی

(2007-2014) 

وب سایت: http://webpages.iust.ac.ir/r_shamsaee/

 

دانشجویان دکتری

حسین غفاریان

(2008-تا کنون)- دانشجوی مشترک

وب سایت: http://webpages.iust.ac.ir/ghaffarian/

 

نیک محمد بلوچ زهی

(2010-تا کنون)- دانشجوی مشترک

وب سایت: http://webpages.iust.ac.ir/balouchzahi/

 

نفیسه صداقت

(2010-تا کنون)

وب سایت: http://webpages.iust.ac.ir/nf_sedaghat/

 

ارغوان اسعد

(2011-تا کنون)- دانشجوی مشترک

وب سایت:

 

احمد ملکیان

(2012-تا کنون)

وب سایت:

 

محمد مهدی ارزانی

(2012-تا کنون)

وب سایت: